Këtu do të gjeni përgjigje për disa pyetje të bëra më shpesh që dëgjojmë nga kompanitë që planifikojnë të zbatojnë një zgjidhje të menaxhimit të biznesit. Ato mbulojnë tema të tilla si shërbimet cloud, procesi i implementimit, aplikacionet BI (Inteligjenca e Biznesit), ERP (Planifikimi i Burimeve të Sipërmarrjes) dhe CRM (Menaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin) specifikisht pjesë të platformës Microsoft Dynamics 365, dhe të tjera.

Shpresojmë që këto informacione të jenë të dobishme për ju. Nëse keni ndonjë pyetje tjetër, mos hezitoni të na kontaktoni. Ne do të përpiqemi të japim maksimumin për t’ju dhënë informacionin që kërkoni.

Në lidhje me implementimin e software-it të biznesit

Si ta di nëse është koha për të implementuar një software të ri për menaxhimin e biznesit? Faktorët kyç:

 • Biznesi juaj po rritet dhe ju keni nevojë për një zgjidhje që konsolidon të dhënat tuaja dhe një platformë që unifikon operacionet dhe funksionet kryesore të biznesit.
 • Ju përdorni programe të veçanta software për menaxhimin e proceseve të ndryshme të biznesit, si shitjet, prodhimin, magazinat, financat, etj. Ju mungon një pasqyrë e veprimtarive të kompanisë suaj.
 • Kompania juaj operon në disa vende dhe ju doni të merrni informacione për proceset e biznesit në të njëjtin sistem në mënyrë që të analizoni performancën e tij dhe vendimet e biznesit tuaj t’i bazoni në atë.

Cili është procesi i implementimit të software-it të biznesit?

Ai përfshin disa hapa:

 • Identifikimi i qëllimit të vendimit dhe funksionalitetit shtesë të ofruar, nëse ka.
 • Analiza dhe modelimi i proceseve të biznesit – është krijuar modelimi i sistemit kompjuterik të procesit që do të jetë pjesë e zgjidhjes.
 • Zhvillimi dhe testimi – përshtatja e sistemit sipas nevojave të klientit, integrimi me sistemet e jashtme, korrigjimi i gabimeve.
 • Përgatitja për implementim dhe trajnim – hartimi e një manuali të detajuar për punë, migrimin e të dhënave dhe më shumë.
 • Mbështetje gjatë fillimit – duke ndihmuar përdoruesit të përshtaten me sistemin dhe ta përdorin atë pa probleme.
 • Mirëmbajtje e vazhdueshme -zhvillime dhe korrigjime të gabimeve shtesë që nisën të ndodhin pasi përdoruesit filluan të punojnë me sistemin.

A është e mundur të integrohet me një sofware tjetër?

Të gjitha zgjidhjet e biznesit të Microsoft kanë një ndërfaqe programimi të hapur të aplikacionit (API-Ndëfaqja e Programimit të Aplikacionit) dhe mund të integrohen me zgjidhje të tjera software, pavarësisht nëse janë të instaluara lokalisht ose me bazë në cloud. Shumica e rasteve janë subjekt i personalizimit të mëtejshëm nga ekspertë të implementimit të software-ve të biznesit.

Aplikacionet Dynamics 365 funksionojnë në mënyrë shumë të përsosur së bashku dhe mund të organizohen dhe kombinohen në çfarëdolloj mënyre tjetër.

A mund të migroni të dhënat tona të vjetra ose historike?

Për këtë gjë zakonisht bihet dakord me ofruesin e shërbimit gjatë fazës së para-shitjes. Teknikisht është i mundshëm, por secili rast është i ndryshëm – kështu që do t’iu duhet të këshilloheni me ofruesin tuaj.

Kujt duhet t’i kushtoj vëmendje gjatë nënshkrimit të kontratës?

Në shumicën e rasteve, kërkesat për funksionalitete të cilat nuk janë identifikuar në fazën ku do të bënit të njohura kërkesat tuaja, do t’i nënshtrohen tarifave të personalizimit. Prandaj, është e rëndësishme që përdoruesi dhe ofruesi i zgjidhjes të kenë një listë të detajuar të kërkesave gjatë nënshkrimit të kontratës për shërbimin e dhënë dhe zgjidhjen software.

Rreth ERP-ve

Çfarë është një sistem ERP?

Sistemi ERP (Planifikimi i Burimeve të Sipërmarrjes) është një zgjidhje software e integruar që mbështet biznesin duke automatizuar, standardizuar dhe optimizuar proceset kryesore të biznesit si prodhimi, financa dhe kontabiliteti, shpërndarja, shitjet, shërbimi, marketingu dhe shumë të tjera. Përmes platformës, ju menaxhoni të gjithë dokumentacionin e biznesit, rrisni efikasitetin e punës së punonjësve dhe përmirësoni cilësinë e shërbimeve tuaja.

Çfarë duhet të përgatisë organizata jonë kur të implementojmë ERP-në?

Hapi i parë do të ishte një proces konkret biznesi. Grafiku organizativ i kompanisë suaj duhet të jetë i përcaktuar mirë me rolet e ndryshme të secilit funksion dhe dokumentacionin e procesit. Bazuar në atë ju do të kuptoni saktësisht se cilat aplikacione i nevojiten kompanisë suaj.

Pasi të keni mbaruar me këtë, do të duhet të krijoni një komitet drejtues për të menaxhuar projektin. Mund të jetë i brendshëm, por kjo nuk është e nevojshme, pasi roli i tyre do të jetë për të lidhur menaxhimin, përdoruesit final dhe ofruesin e zgjidhjeve.

Komiteti drejtues do të mbikëqyrë gjithashtu renditjen e klientëve, SKU (Njësinë e Mbajtjes së Stoqeve), renditjen e shitësve, raportet, etj. Në fund, ekipi do të merret gjithashtu edhe me procesin nga testimi deri në prodhimin.

Cili është afati kohor për implementimin e një ERP-je?

Kjo gjë varet nga modulet (aplikacionet) që do implementohen. Për shembull, koha e shpenzuar për të implementuar një modul kontabël mund të jetë rreth një muaj, bazuar në supozimin se kompania di se çfarë pret dhe ka të dhëna në dispozicion menjëherë. Sidoqoftë, është e rëndësishme të keni pritshmëri realiste – disa implementime mund të zgjasin më shumë se një vit, madje edhe më shumë nëse kompania ka kërkesa në rritje, të dhëna jo të plota ose të pasakta apo po kalon një ndryshim në menaxhim. Çdo implementim kërkon bashkëpunim të fortë midis klientit dhe ofruesit të zgjidhjeve.

Si mund ti konsolidoj të dhënat financiare dhe operimet e disa kompanive?

Një sistem i përshtatshëm ERP mund të konsolidojë të dhënat financiare të disa kompanive. Zgjidhja e Microsoft për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme është Dynamics 365 Business Central, ndërsa zgjidhja për ndërmarrjet e mëdha dhe strukturat mbajtëse është ish-MS Dynamics 365 Finance & Operations, e cila tani ekziston në formën e aplikacioneve që mund të kombinohen për t’iu përshtatur më së miri nevojave të kompanisë suaj.

A është e mundur të implementohet një aplikacion ERP pa kontabilitet sepse ne tashmë kemi një strukturë kontabël?

Po, megjithëse një nga funksionalitetet kryesore të ERP është menaxhimi efektiv i financave. Integrimi i operacioneve financiare në një sistem ERP do të kontribuojë në përpunimin më të shpejtë dhe më të thjeshtë të operacioneve financiare në shumë vende, valuta, persona juridikë dhe kompani. Për më tepër, ai do të mbështesë kontrollin mbi aktivitetet e kontabilitetit dhe do të sigurojë informacion të plotë mbi rezultatet financiare.

Rreth CRM, BI, Dynamics Моbile

Si e mbështesin aplikacionet CRM biznesin?

Aplikacionet CRM janë një mjet i fuqishëm që përmirësojnë performancën e 3 aktiviteteve kryesore të biznesit:

 • Shitjet – ndihmojnë në optimizimin e menaxhimit të klientëve të gjeneruar potencial dhe në komunikimin midis punonjësve.
 • Marketingu – gjurmon të gjitha aktivitetet e marketingut dhe performancën e tyre, bazuar në komponentë të ndryshëm.
 • Shërbimi – siguron një nivel të lartë shërbimi duke ndihmuar punonjësit t’i përgjigjen çdo pyetjeje shpejt dhe saktë.

Çfarë bën aplikacioni Business Intellignece?

Business Intelligence (BI) është një mjet software i specializuar i cili lejon transformimin e të dhënave të pa strukturuara në referenca të hollësishme. BI punon përmes një volumi shumë të madh informacioni për të ndihmuar në zbulimin, identifikimin dhe përdorimin e çdo mundësie të re biznesi. Aplikacioni lejon krijimin e një strategjie të tërë biznesi e cila nga ana e saj garanton avantazh të madh ndaj konkurrencës dhe stabilitet afatgjatë të tregut.

A mund të përdor një sistem ERP në një pajisje të lëvizshme?

Sistemi ka një aplikacion për pajisjet e lëvizshme, por funksionon vetëm me internet. Për komoditet më të madh dhe përdorim jashtë linje, platforma Dynamics Mobile ju jep mundësinë e përdorimit në pajisje të lëvizshme (mobile) dhe një mundësi për të punuar me të dhëna në zgjidhjet ERP Microsoft Dynamics kudo, në çdo kohë. Ai gjithashtu lejon të gjithë shitësit e lëvizshëm (Ex Van), punonjësit e magazinave dhe të tjerë të punojnë më shpejt dhe në mënyrë më efektive për të siguruar shërbimin më të mirë të mundshëm të klientit.

A mund të ofroni integrime standarde të një sistemi ERP me një dyqan online?

Po, falë Strukturës së Unifikuar të Integrimit për nopCommerce të krijuar nga ekipi ynë. Nëse Dynamics 365 Business Central është tashmë i implementuar në kompaninë tuaj ose po planifikoni një implementim, mund të rritni shitjet tuaja edhe më shumë duke i bërë blerjet në faqen tuaj të internetit një përvojë më të këndshme. Në këtë mënyrë dyqani juaj online funksionon si një vazhdim i natyrshëm i sistemit tuaj Microsoft Dynamics.

Rreth aplikacioneve Microsoft Dynamics 365

Çfarë janë aplikacionet Microsoft Dynamics 365?

Aplikacionet Microsoft Dynamics 365 janë pjesë e një zgjidhje moderne software me bazë në cloud dhe përbëhen nga aplikacione biznesi për shitje, financa dhe operacione, shërbime, burime njerëzore, menaxhim projekti dhe shumë të tjera.

Cilat janë avantazhet kryesore të platformës Microsoft Dynamics 365 mbi zgjidhjet e tjera të menaxhimit të biznesit?

Aplikacionet e fjalës së fundit të teknologjisë i mundësojnë kompanive të marrin dhe zgjedhin vetëm modulet që u duhen, pa pasur nevojë të blejnë të gjithë sistemin. Si pjesë e familjes së produkteve të Microsoft, ato integrohen pa pengesa me Office 365 (Word, Excel, Outlook, etj.), Power BI, Flow dhe aplikacione të tjera të gjigantit të teknologjisë.

Microsoft optimizon dhe zhvillon vazhdimisht funksionalitetin e produkteve të tij për të maksimizuar mbështetjen për përdoruesit e sistemit. Klientët e Microsoft Dynamics 365 mund të shtojnë aplikacione të reja pa prishur punën e tyre ose pa qenë nevoja e kryerjes së zhvillimeve të veçanta për t’u integruar në zgjidhjen e përgjithshme.

Sa kushton dhe si implementohet Microsoft Dynamics 365?

Kjo varet nga numri, lloji dhe kombinimi i aplikacioneve që përdor kompania. Mund të mësoni më shumë rreth licensimit aktual në artikullin tonë këtu.

Rreth Intelligent Systems

Përse duhet të zgjedh Intelligent Systems?

Intelligent Systems ka fituar përvojë të jashtëzakonshme nga realizimi i projekteve në kompanitë kryesore të industrisë në më shumë se 55 vende. Për 16 vite, kompania ka ndihmuar kompani nga industri të ndryshme përmes një sistemi të unifikuar. Aplikacionet ERP dhe CRM të Microsoft Dynamics mund të përdoren nga çdo organizatë dhe mund të modifikohen lehtësisht për t’iu përshtatur nevojave të kompanisë suaj.

Intelligent Systems është partneri kryesor i Microsoft për Microsoft Dynamics në Europën Qendrore dhe Lindore me shumë çmime, duke përfshirë Inner Circle, Rishitësi i vitit për Europën Qendrore dhe Lindore (CEE), Klubi i Presidentit për Microsoft Dynamics.

A ka zgjidhje për industritë specifike?

Sigurisht! Intelligent Systems ofron zgjidhje të përshtatshme për një numër të madh industrish, përfshirë shitjet me pakicë, shumicë dhe shpërndarjen, prodhimin, automobilat, transportin dhe logjistikën, ndërtimin, bujqësinë, industrinë farmaceutike, bankat, sigurimet, menaxhimin e objekteve dhe shërbimet profesionale. Për më tepër, ne mund ti modifikojmë zgjidhjet sipas nevojave të kompanive të veçanta.

A jeni të çertifikuar sipas ndonjë standardi ndërkombëtar?

Ekipi ynë ofron zgjidhje të shëndetshme biznesi, të cilat tregojnë një bazë të fortë për rritjen tuaj të suksesshme. Ne garantojmë implementim të programeve të biznesit të klasit të parë në çdo organizatë. Ne përdorim metodologjinë e mirënjohur tashmë Microsoft në të cilën secila fazë e procesit është e përcaktuar paraprakisht dhe ka një standard të veçantë të vendosur. Kjo është arsyeja përse ne jemi të çertifikuar sipas standardit ISO 9001:2015. Jemi gjithashtu të çertifikuar sipas standardit më të lartë ndërkombëtar për sigurinë e të dhënave, ISO/IEC 27001:2013.

Të tjera

Ne dëshirojmë të njihemi me zgjidhjen që kemi përzgjedhur. A ofroni demonstrime?

Disa nga zgjidhjet e biznesit që ne ofrojmë na lejojnë t’ju ofrojmë një demonstrim në internet:

 • ERP për SMB (Bizneset e Vogla dhe të Mesme)
 • ERP për sipërmarrjet
 • Aplikacionet CRM
 • Power BI

Zgjidhjet e tjera të biznesit kanë shumë përbërës dhe të dhëna, kështu që ne zakonisht propozojmë ta provojnë klientët potencialë dhe t’i ndihmoni ata të njihen me sistemin. Në këtë rast, një nga ekspertët tanë do t’ju kontaktojë dhe do t’ju tregojë mundësitë që ju jep sistemi i menaxhimit të biznesit. Këto zgjidhje përfshijnë sistemet tona të specializuara software për industri specifike.

Çfarë lloji infrastrukture është i disponueshëm bazuar në opsionin e zgjedhur të licensimit?

Kur software-i është blerë, ekzistojnë mundësitë si për një server në ambientet e kompanisë ashtu edhe për një cloud privat. Me një plan pajtimi, software-i është i vendosur në cloud publik të Microsoft, Azure.

Një server klienti është modeli tradicional, ku kompania instalon software-in në një server në ambientet e tij. Pas një periudhe të caktuar, zgjidhjet mund të pësojnë azhurnime dhe mbështetje për çështje që mund të lindin.

Një ERP me bazë në cloud, nga ana tjetër, është një model me bazë abonimi ku përdoruesi paguan shërbimin në një periudhë të caktuar kohore. Pagesa tashmë përfshin planin e përmirësimit drejt Microsoft, ndërsa mbështetja dhe mirëmbajtja e ofruar nga ne i nënshtrohet tarifave shtesë.

Me shërbimet cloud të Intelligent Systems, kompanitë përdorin të gjitha funksionalitetet dhe përfitimet e produkteve software të standardit të lartë. Ne jemi të çertifikuar nga standardet më të larta ndërkombëtare për sigurinë e të dhënave.

Si me çdo gjë tjetër, kjo varet nga nevojat e kompanisë suaj. Të dy modelet kanë argumenta pro dhe kundër dhe një kompani mund të kërkojë njërën ose tjetrën.

A ekziston një platformë për të ndihmuar në pajtimin me politikat e GDPR (Rregullores së Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave)?

Ne ofrojmë një aplikim shtesë për të përmbushur kërkesat e GDPR për të gjitha versionet e Microsoft Dynamics NAV/Business Central. Ai përfshin funksionalitete të ndryshme për të cilat mund të mësoni më shumë këtu.

Microsoft ka një zhvillim të veçantë për Dynamics 365 i cili ndihmon kompanitë të implementojnë dhe të respektojnë normat e Rregullores së Përgjithshme. Mësoni më shumë rreth saj këtu.