Zgjidhje te integruara, te pershtatshme per:

health care

 • Importues dhe furnizues te produkteve mjekesore, makinerive dhe pajisjeve, barnave dhe furnizimeve
 • Kompanite farmaceutike – tregti me produkte mjekesore dhe farmaceutike, perberesit aktive, etj.
 • Kompani qe sigurojne sherbime te specializuara ne sektorin e kujdesit shendetesor
 • Importues dhe distributor i produkteve kozmetike dhe parfumeve

Sfidat kryesore te kompanite ne industrine e kujdesit shendetesor sot jane te lidhura me nevojen per planifikimin efektiv te burimeve te disponueshme, shperndarja ne terma shume te shkurter dhe ne kushte te rrepta, optimizimin e zinxhirit te furnizimit, mirembajtjen e sakte te pajisjeve dhe monitorimin e dates se skadences te produkteve, permiresimin e cilesise se sherbimeve, etj.


Pamje e plote dhe kontroll mbi biznesin:

 • Mbajtja e nje game te gjere artikujsh, gjurimim artikujsh me batch dhe numra seriale
 • Procesim i nje game te gjere informacionesh dhe akses te shpejt dhe te lehte ne informacionin per gjithe punonjesit, e autorizuar per ta perdorur ate.
 • Organizim efektiv dhe menaxhim i magazines
 • Menaxhim i rrugeve per grumbullimin e artikujve; kontroll mbi grupimin dhe shperndarjen e mallrave
 • Monitorim strikt dhe me i lehtesuar i datave te skadences dhe termave te garancise per te gjithe artikujt
 • Integrim i thjeshte dhe shkembimi i dokumentave me produkte te tjere software
 • Integrim i pajisjeve mobile per menaxhim efektiv te magazines
 • Komunikim pergjithesisht i permiresuar midis departamenteve
 • Dergesa te permiresuara dhe cilesi sherbimi per klientet
 • Optimizim i menaxhimit financiar dhe fluksit te parase – raporte dhe analiza te ndryshme

Intelligent Systems eshte lider ne implementimin dhe suportin e sistemeve per menaxhimin e biznesit, te dizenjuara per kompanite ne kete industry. Ekipi yne ka kryer nje numer te konsiderueshem te projekteve ne organizata te ndryshme.

Per me shume informacion ne lidhje me funksionalitete dhe perfitimet qe mund te siguroje kompania juaj nga keto sisteme, vizitoni qendren tone, ose na kontaktoni ne menyre qe ne te gjejme zgjidhje e duhur per biznesin tuaj!