Zgjidhje software te integruara te pershtatshme per media

media and communication

  • Media (radio, TV, online, botime te shtypura, etj.)
  • Transmetues kabllor dhe satelitor
  • Agjensi marketingu
  • Agjensi PR, etj.

Kompanite e kesaj industrie sot perballen me shume sfida ne burimet e tyre dhe menaxhimin e pasurive.Organizatat te cilat perdorin sisteme software te vjeteruar dhe te veshtire per tu pershtatur nuk jane fleksibile per kerkesat e reja te tregut. Ne menyre qe te mbetet konkurruese, kompanite e medias duhet te arritjne ekonomite e shkalles dhe ne te njejten kohe te vazhdojne me prezantimin e produkteve dhe sherbimeve te reja per te plotesuar nevojat e konsumatoreve.


Shume mundesi te reja per kompanite e medias

  • Menaxhim me i mire i projekteve dhe detyrave dhe produktivitet i punonjesve i rritur
  • Menaxhim efektiv i burimeve – tabela kohe pune, planifikim i detyrave, etj.
  • Perdorim i praktikave me te mira boterore per menaxhim optimal i burimeve te informacionit, duke siguruar transparence ne menaxhimin ne kohe reale te detyrave dhe proceseve
  • Mbajtje e marredhenieve te mira me furnizues, kliente, dhe punonjes
  • Targetim dhe ofrim me i sakte per produktet e duhura audiences se duhur, gje qe rezulton ne permiresimin e cilesise se sherbimit
  • Maksimizimi i oportuniteteve per cross-sell dhe up-sell nepermjete disa kanaleve

Intelligent Systems zhvillon, implementon, dhe suporton sisteme software te specializuara per keto kompani. Ekipi yne ka fituar pervoje dhe njohuri te konsiderueshme me realizimin e projekteve per organizata te ndryshme te kesaj industrie. Per me shume informacion vizitoni qendren tone, ose na kontaktoni.