Software per ndertime dhe kompani te menaxhimit te projekteve

ndertime dhe kompani te menaxhimit te projekteve

Aplikacionet software per industrine e ndertimit ofrojne shume mundesi per optimizimin e fluksit te punes ne te gjitha departamentet dhe seksionet duke standartizuar dhe konsoliduar proceset dhe duke permiresuar produktivitetin e punonjesve.


Kompanite e ndertimit dhe konsultimit perfitojne avantazhe dhe perfitime te konsiderueshme:

 • Menaxhim I automatizuar dhe gjurmim I te gjitha aktiviteteve nga fillimi deri ne fund te projektit.
 • Permiresimi I procesit kyc te biznesit.
 • Akses individual ne informacionin vital per punonjesit – duke u bazuar ne departamentin, rolin dhe funksionin e tyre
 • Akses I shpejte ne te dhenat financiare dhe llogarite, si dhe analiza dhe reporte te specializuara, duke ofruar nje baze per vendimmarrje te duhur dhe korrekte.
 • Rezultatet financiare ndiqen bazuar ne projekte te ndryshme dhe nen-projekte, departamente, etj.
 • Faturim I thjeshtuar I projekteve
 • Kontroll I shpenzimeve
 • Bashkepunimi midis punonjesve eshte permiresuar nepermjet portaleve Web dhe njohurive te perbashketa.
 • Operim I shpejte dhe pa mundime me zgjidhje, per shkak te pamjes se njohur, e ngjashme me Microsoft Office, Outlook, Word ose Excel.
 • Rehati e garantuar me ligjet e kompanise dhe iniciativat me kualitet dhe automatizim I operacioneve
 • Zbulimi I mundesive te tregut dhe dallimi I ndryshimeve ne sjelljen e klienteve
 • Permiresim I planifikimit te kapaciteteve te tashme dhe te ardhshme sipas rritjes se pritur te kompanise
 • Permiresim I sherbimit te klientit dhe rritje ne nivelin e kenaqesise se klientit.
 • Rritje ne produktivitet dhe perfitime. 

Intelligent Systems ofron nje zgjidhje software te specializuar per kompanite e ndertimit dhe te dezajnit. AXconstruction ofron mjete dhe metoda fleksibel per menaxhimin e projekteve gjate gjithe ciklit: Vleresimi I projektit – Ekzekutimi – Menaxhimi I projektit, duke lejuar perhapje dhe organizim te kohes akoma me te mire, pajisje dhe punetore.


Pyetje?

Per me shume informacion, vizitoni qendren tone te informacionit ose na kontaktoni.