Zgjidhje software e kompletuar per:

print and publishing

 • Kompanite e printimit dhe botimeve
 • Agjensite e reklamimit
 • Kompanite qe ofrojne sherbime printimi, etj.  

Eshte me rendesi thelbesore per kompanite e industrise se printimit te jene ne gjendje te pergjigjen shpejt dhe ne menyre adekuate te pyetjeve te konsumatoreve, per te planifikuar burimet dhe per te llogaritur koston e sakte te çdo porosie dhe dergese. 


Shume mundesi te reja per kompanite ne kete fushe:

 • Integrim dhe optimizim i te gjitha proceseve te biznesit dhe permiresim i pergjithshem te rrjedhjes se informacionit
 • Menaxhimi efektiv i ciklit te plote te prodhimit - monitorimit te kapaciteteve dhe pajisjeve te ngarkeses se punes, planifikimin e lendeve te para, etj
 • Mirembajtja e nje nomenklature te unifikuar te artikujve
 • Permiresimi i procesit te menaxhimit te shitjeve - Oferta, porosi, ndjekje e shpenzimeve te buxhetuara dhe aktuale, listat e çmimeve, promovime shitjes, ulje, letra kujtese, ankesa, etj
 • Permiresimi i planifikimit te burimeve dhe blerje ne baze te kritereve te ndryshme - shitje e periudhes se fundit, inventari ne magazine, stoku minimal, etj 
 • Optimizimi i punes se punonjesit dhe kohes se ekzekutimit te detyrave.
 • Ulje e ndjeshme e punes operative dhe gabimeve, te krijuara nga te dhenat e hyrjes manual ne disa vende.
 • Historia e plote e klientit dhe ndjekje e marredhenies
 • Ndjekja e lehte e sasive te porositura/te dorezuara, artikujve, etj
 • Mbajtja e historise se plote ne lidhje me furnizuesit.
 • Menaxhim i magazines i thjeshtuar
 • Akses i shpejt ne te dhena thjeshton vendimmarrjen
 • Proces monitorimi i cash flow efektiv
 • Raporte te ndryshme dhe kapacitete te permiresuara analitike 

Intelligent Systems Albania ofron zgjidhje te specializuara per industrine e printimit. Zgjidhjet Microsoft Dynamics ERP te kombinuara me NAVprint – nje zgjidhje e specializuara per industrine – integron te gjitha proceset e lidhura me prodhimin e materialeve te printuara, shitjes dhe marketingut, blerjeve, furnizimeve, dhe magazines dhe menaxhimit te logjistikes, si edhe planifikimin optimal te tyre, buxhetimin dhe kontabilitetin.


Pyetje?

Per me shume informacion ne lidhje me funksionalitetet dhe avantazhet qe keto sisteme mund te sigurojne per kompanine tuaj, vizitoni qendren tone, ose na kontaktoni.