Zgjidhje te specializuara per kompanite qe ofrojne:

professional and financial services

 • Sherbime financiare dhe sigurime
 • Menaxhim projektesh
 • IT dhe sherbime konsulence, etj.

Keto sisteme software ndihmojne kompanite qe ofrojne sherbime profesionale ne çdo aspekt te biznesit te tyre qe nga menaxhimi efikas i marredhenieve me klientet, permiresimin e komunikimit dhe shkembimin e dokumenteve mes te punesuarve, permes menaxhimit te projektit te menaxhimit te qete - burime, ore, nenkontraktore, monitorim te treguesve te ndryshem, dhe ndikimi i tyre financiar. 


Procese te optimizuara dhe komunikim me i mire per kompanite ne kete industry:

 • Akses i shpejt dhe te sigurt e ne kohe reale ne te dhenat aktuale
 • Integrimi i shitjeve, aktiviteteve te marketingut dhe sherbimeve te kujdesit ndaj klientit
 • Ndjekja e historikut te klientit nepermjet kanaleve te ndryshme te komunikimit
 • Monitorimi dhe analiza e pyetjeve te konsumatoreve duke synuar rritjen e cross-sell dhe up-sell
 • Reagim te shpejte ndaj ndryshimeve ne sjelljen dhe nevojave te konsumatorit
 • Produktivitet i punonjesve i permiresuar ne bashkeveprim me burime te ndryshme te informacionit dhe kanaleve te shperndarjes
 • Menaxhimi i projektit i thjeshte - mirembajtja e plote historikut, shperndarjen dhe planifikimin e burimeve dhe kohes, buxheti, vleresim dhe analiza
 • Akses i lehte dhe perditesim i ndryshimeve ne lidhje me rregulloret dhe pajtueshmerine rregullative
 • Transparenca e te gjithe informacionit te projektit dhe treguesit kryesore te performances te shpejte dhe vendim-marrje te sakte
 • Permiresimi i sherbimit bankar nepermjet kanaleve te shumta, te tilla si ATM, call-centers, dhe sistemet teller, dhe mirembajtjen e marredhenieve te vazhdueshme te konsumatoreve
 • Integrim i lehte me aplikacione te tjera 

Intelligent Systems ofron sisteme Microsoft Dynamcis ERP dhe CRM, te cilat ofrojne shume avantazhe kompanive ne sektorin e sherbimeve, duke ofruar nje mjet fleksibel per rritje te shpejt dhe zhvillim te suksesshem.


Zbuloni me shume

Per me shume informacion rreth mundesive te zgjidhjes se biznesit Microsoft Dynamics dhe perfitimet qe ato ju ofrojne per kompanine tuaj, vizitoni qendren tone.

Na kontaktoni ne menyre qe t’ju gjejme zgjidhjen e duhur per biznesin tuaj.