Zgjidhje Software te specializuara per shpendares me shumice

Distribution

Shperndarja dinamike kerkon perdorimin e mjeteve fleksibile per menaxhimin efektiv te biznesit.Platformat e specializuara software jane zgjidhje te besueshme dhe intuitive, qe mbulojne çdo aspekt te biznesit te shperndarjes - nga marrja e porosive, nepermjete inventarit dhe shperndarjes, furnizimeve, dhe menaxhimit te sherbimit, per te parashikuar dhe planifikuar per periudhat e ardhshme.

Kompanite e shperndarjes tani punojne ne menyre shume me efektive:

 • Dataze e integruar
 • Fluksi i automatizuar i te gjitha proceseve te biznesit
 • Akses te besueshme te te dhenave te sakta-historiku i konsumatoreve, produkte nga magazina te ndryshme, etj
 • Monitorim te rrepte mbi cilesine e mallrave
 • Gjurmim i automatizuar i mallrave nga furnizuesi tek rishitesi
 • Monitorimi i te gjithave aktiviteteve ne magazine dhe departamente
 • Zvogelimi i sasise se mallrave te demtuara dhe shpenzime me te uleta lidhur me inventarin e tyre
 • Procese shperndarje te optimizuara
 • Perdorimi i template-ve per parashikimin e kerkeses per te optimizuar inventarin stok dhe per te rritur normen e kenaqesise te konsumatoreve.
 • Kanale te reja komunikimi me klientet nepermjet sistemeve Web-based
 • Pergjigje te shpejte dhe me fleksibel per kerkesa specifike te klientit - pakete specifike, marka, kushtet e dergeses, etj
 • Gjenerim ne kohe reale e analizave te biznesit dhe raporteve

Pyetje?

Intelligent Systems Albania ofron zgjidhje te specializuara per kompani shperndarese, bazuar ne zgjidhjet me te perhapura te biznesit ne Shqiperi - Microsoft Dynamics. Duke fituar nje pervoje te konsiderueshme dhe know-how ne kete fushe, ne jemi te sigurt se jemi te afte per te ofruar zgjidhje optimale per kompanine tuaj. Ju lutem, mos ngurroni te na kontaktoni per informacione te metejshme.


 Zbuloni me shume

Shiko materialet me poshte ose vizitoni qendren tone.