Software për industrinë e sigurimeve

sigurimetNë dekadën e fundit sjelljet dhe pritshmëritë e klientëve kanë ndërruar në mënyrë drastike. Sfida më e madhe e operatorëve të sigurimeve sot është gjetja e kanaleve innovative për të gjetur dhe mbajtur klientët. Mungesa e integrimit midis sistemeve të përdorura nga siguruesit dhe nga brokerët shton kostot operacionale duke penguar rrjedhën e proceseve të biznesit brenda organizatës e duke parandaluar parashikimet mbi klientët, të ardhurat e tyre si dhe nevojat në ndryshim. 


Klienti në qendër të biznesit

Për të paraprë ndryshimet e ambientit ku bëhet biznesi, siguruesi po sposton fokusin nga politikat tek ktientët. Kjo i lejon ata të ulin kostot dhe tu japë mundësi agjentëve, brokerave, punonjësve, mundësinë që të permirësojne eksperiencen e përgjithshme të klientit.

Sido të jeni të panishëm në treg, nëpërmjet një rrjeti shpërndarjeje direkt apo indirekt, zgjidhja e duhur e IT do të fuqizoje produktivitetin tuaj duke komunikuar dhe shërbyer klientin me kanale dhe pajisje të ndryshme.


Pamje e plotë e operacioneve brenda organizatës: ndërmjetësit, policat, dëmet, rinovimet e sigurimeve

Intelligent Systems ofron zgjidhje software për të menaxhuar marrdhëniet me klienët dhe partnerët në sektorin e sigurimeve, të bazuara mbi Microsoft Dynamics CRM. Me këto zgjidhje ndihmojme kompanitë dh endërmjetësit e tyre të kryejnë me sukses:

  • Gjurmimin e historikut të cdo klienti si dhe të personave/komanive lidhur me të;
  • Të krijojnë dhe të kualifikojne klientë potencial, të pergatitin oferta, të bejne politika cmimesh;
  • Të organizojne vizita dhe takime, tp gjurmojne pagesat e ardhshme, të rivovojne polica, të zblojnë mundësi shitjesh;
  • Të analizojnë punën dhe nevojat e kanaleve të shitjes (agjensitë, agjentët, brokerat si dhe punonjësit e tyre);
  • Të pergatisin dhe të lanciojne fushata marketingu me shumë kanale bazuar mbi segmentimin e profilit të klientit ose/dhe kanalit të shitjes;
  • Te gjeneroje grafikët dhe raportet e nevojshem pa ndihmen e specialistëve të IT
  • Dhe shumë më tepër…

Pyetje?

Na dergoni mesazhe online ose na kontaktoni.


Me shume informacion

Shiko materialet me poshte ose vizitoni qendren tone.