Zgjidhje te specializuara biznesi per:

tourism

 • Operatore turistike dhe agjenci udhetimi
 • Hotele dhe restorante
 • Parqe defrimi
 • Kompani qe organizojne evente, takime biznesi, etj.

Industria turizmit perfshin nje larmi te madhe te produkteve dhe sherbimeve. Per menaxhimin efektiv te tyre eshte e nevojshme nje mjet i pershtatshem software, i tille qe mund te strukturoje te dhenat, te optimizoje shpenzimet e burimeve, dhe te reduktoje ndjeshem kohen e reagimit.


Sistemet e integruara ofrojne disa avantazhe:

 • Baze te dhenash te centralizuar dhe akses te shpejt dhe te sigurt
 • Informacion te plote per klientet – emra, kontakte, sherbimet qe ata kane perdor, etj.
 • Menaxhim i kerkesave nga kliente te pakenaqur dhe zgjerimi i portofolit te produkteve dhe sherbimve te ofruara nga kompania
 • Analize e detajuar dhe e shpejt e nevojave te klienteve
 • Menaxhimi efektiv i ofertave dhe kontratave me hotele, sigurimi i kushteve optimale te marreveshjeve te negociuara
 • Menaxhim te rrepte dhe efektiv i kuponave per revervime dhe faturime
 • Kontabilitet i thjeshtuar per te gjitha dokumentet qe kane te bejne me shitjen e sherbimeve turistike
 • Planifikimi me i mire i burimeve ne dispozicion dhe alokimin e kostos ne organizimin e ekskursioneve, ngjarjeve te ndryshme, konferencave, etj
 • Pergatitje e thjeshtuar i raporteve dhe analizave specifike 

Intelligent Systems ofron zgjidhje te bazuar Microsoft Dyancmis per menaxhimin efektiv te aktiviteteve te kompanive turistike. Ekipi yne perbehet nga specialiste te cilet kane fituar pervoje ne realizimin e projekteve ne disa organizata udhetimit. Per me shume informacion, vizitoni qendren tone, ose na kontaktoni.