Construction for Dynamics 365 është një funksion shtesë inovativ për Microsoft Dynamics 365 – sistem i menaxhimit të biznesit të klasit të lartë, i aftë të mbulojë të gjitha kërkesat dhe nevojat e kompanive brenda industrisë së ndërtimit. Zgjidhja siguron instrumente fleksibël dhe metodat e menaxhimit të projektit për organizim efektiv dhe delegimin e kohës, pajisjeve, materialeve dhe punonjësve.

Construction for Dynamics 365 rrit përfitimin e kompanive të ndërtimit duke përmirësuar shërbimin e klientit, menaxhimin e marrëdhënieve të kontraktuesve, lehtëson faturimin e projekteve të ekzekutuara dhe njëkohësisht lejon kontrollin e shpenzimeve ndërsa integron informacione nga sektorët e ndryshëm të ndërmarrjes.

Fill in the form to access the material

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.