DealerBox është një aplikacion fleksibël software për tregtinë tuaj të automjeteve ose biznesin e importit. Bazuar në teknologjinë më të fundit të Microsoft, platforma mbulon të gjitha proceset nga shitjet dhe marketingu, deri tek pjesët e këmbimit dhe pas shitjet, angazhimi i klientëve, financat dhe operacionet leasing për financat e korporatave. DealerBox sjell njohuri të vlefshme biznesi përmes raportimit dhe analizave të hollësishme.

Fill in the form to access the material

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.