Dynamics 365 for Pharma vertikale është zgjidhja jonë e projektuar për kompanitë farmaceutike dhe të shkencave të jetës. Zgjidhja është në përputhje me rregulloret aktuale të Praktikës së Prodhimit të Mirë (GMP), kërkesat e FDA (Administrata e Ushqimit dhe Barnave) dhe me udhëzimet e tjera. Mësoni më shumë rreth funksionaliteteve të sistemit duke lexuar broshurën.

Fill in the form to access the material

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.