Dynamics 365 Retail (aktualisht Dynamics 365 Commerce) është një zgjidhje e pafundme për shitjet me pakicë duke ofruar tregti të unifikuar në të gjitha kanalet duke përfshirë shitjet, gatishmërinë, inteligjencën dhe produktivitetin për të ndihmuar shitësit me pakicë dhe punëtorët të arrijnë më shumë në cloud, botën e parë të lëvizshme (mobile). Dynamics 365 Retail është një zgjidhje moderne SaaS e ofruar dhe menaxhuar nga Microsoft (me mbështetje për vendosje hibride) të ndërtuar mbi arkitekturën e teknologjisë moderne, me inxhinieri në cloud, të sigurt dhe fleksibël. Zgjidhja ofron mbështetje gjithëpërfshirëse për të operuar një gamë të gjerë të proceseve të biznesit, përfshirë aftësitë tregtare, të inventarit dhe menaxhimit të kanaleve, duke siguruar përvoja të gjithanshme të klientit në të gjitha pikat e kontaktit. Logjika e njëtrajtshme e biznesit përmes pikave të referencës mundëson efikasitetin operacional dhe siguron një informacion të qëndrueshëm dhe të saktë. Zgjidhja përfshin një aplikacion të Pikës së Shitjes (POS) të unifikuar të zbatueshëm në platforma të ndryshme, aftësi të integruara call center, aplikacionin Retail experience (për klientët tuaj), dhe integrimin me faqet në internet e-commerce të palës së tretë.

Zgjidhja është perfeksionuar për të mundësuar nevojat funksionale specifike të tregtisë së shitjeve me pakicë me fokus në pikat në vijim:

  • Përvojë e unifikuar
  • Përvojë e përdoruesit specifike për shitjet me pakicë
  • Kohë më e shpejtë për të vlerësuar
  • Mundëson integrimin me sistemet e tjera të kontabilitetit

Fill in the form to access the material

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.