Dynamics Mobile Fleet u ofron bizneseve mundësinë për të monitoruar dhe kontrolluar flotën e tyre në terren gjatë gjithë kohës. Aplikacioni rezulton i dobishëm për kompanitë që punojnë në industri të tilla si FMCG (Mallrat e Konsumit që Lëvizin Shpejt), farmaceutika, pajisjet mjekësore dhe shumë të tjera.

Lehtësoni menaxhimin e flotës

Përfitoni nga raportimi dhe aftësitë e menaxhimit përmes pajisjes së lëvizshme (mobile) me Dynamics Mobile Fleet.

  • Monitoroni lëvizjen e pajisjes (shitësit me automjete) drejtpërdrejt
  • Mbani gjurmët e klientëve kryesorë dhe shitësve kryesor me raporte të hollësishme të njohjes së biznesit
  • Shikoni informacionet e rëndësishme në lidhje me distancën e rrugës, kohën dhe shumën totale për ditën
  • Kuptoni më mirë gjeo-shpërndarjen përmes hartave të gjera të temperaturës

Lexoni broshurën për të eksploruar aftësitë e aplikacionit mbështetës.

Fill in the form to access the material

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.