Aplikacioni Dynamics Mobile Van-Sales është zhvilluar për të ndihmuar një kompani të përmirësojë operacionet e saj të biznesit në lidhje me shpërndarjen dhe shitjet me automjete. Kompanitë që punojnë veçanërisht me shitjet me shumicë dhe shpërndarjet mund të përfitojnë nga aftësitë e shumta të aplikacionit.

Ekzekutoni detyrat tuaja të shitjes me automjete

Dynamics Mobile Van-Sales lejon kompanitë të automatizojnë aktivitetet e tyre të shitjeve duke i mundësuar shitësve mënyra të reja për të ekzekutuar rutinat e tyre të përditshme.

  • Regjistrimi dhe printimi i porosive dhe faturave
  • Akses i plotë në historikun e klientit – shitjet, ofertat, porositë, të dhënat financiare dhe të tjera
  • Regjistrimi i klientëve dhe vizitave të reja
  • Çmimet komplekse dhe llogaritja e zbritjeve sipas logjikës së biznesit të vendosur në Microsoft Dynamics

Shkarkoni broshurën për të mësuar më shumë rreth funksioneve të aplikacionit.

Fill in the form to access the material

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.