Aplikacioni Dynamics Mobile Warehouse është krijuar për të ndihmuar kompanitë të përmirësojnë operacionet e tyre të biznesit në lidhje me magazinat dhe menaxhimin e inventarit në vend. Aplikacioni në pajisjet e levizshme (mobile) ka rezultuar i dobishëm për organizatat që punojnë në industri të tilla si shitjet me pakicë, shitjet me shumicë dhe shpërndarja, prodhimi dhe të tjera.

Ripërcaktimi i Menaxhimit të Magazinave dhe Inventarit

Personeli i Magazinës automatizon dhe optimizon aktivitetet ditore duke përdorur aplikacionin Dynamics Mobile Warehouse. Teknologjia e saj lejon që pajisjet të konsumojnë të dhëna nga distanca në kohë reale përmes WiFi ose GPRS ose jashtë linje (offline).

  • Marrja e mallrave në kohë reale në sistem, gjurmimi i thjeshtë i stoqeve dhe sasive të tyre
  • Lëvizja e mallrave nga një vend magazine në tjetrin dhe automatikisht regjistrimi i lëvizjes në sistemin ERP me shpejtësi dhe thjeshtësi
  • Shpërndarja e artikujve në kontenitorët dhe zonat e magazinave dhe automatikisht regjistroni lëvizjen e tyre në Microsoft Dynamics
  • Procesi i transportit të mallrave i përshpejtuar dhe automatizuar

Fill in the form to access the material

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.