Dynamics Trans është një zgjidhje e specializuar biznesi për transportin, logjistikën, agjencinë, dërgesat e mallrave, kompanitë e transportit dhe aktivitete të tjera të lidhura. Aplikacioni software përfshin funksionalitete të ndryshme për menaxhimin e flotave dhe transportuesve. Me Dynamics Trans, ju mund të regjistroni të gjitha aktivitetet e shërbimit dhe ndarjen e llojeve të ndryshme të shpenzimeve për çdo automjet. Ekziston një funksionalitet i veçantë për kujtesë për pagesat e mirëmbajtjes teknike për sigurimin e detyrimeve, qiranë, sigurimin e dëmtimit motorik, bazuar në parametra të ndryshëm (koha, distanca e kryer ose kohëzgjatja e punës së motorrit).

I zhvilluar si një funksion shtesë i Microsoft Dynamics NAV, Dynamics Trans ndjek trendet më të fundit dhe implementon njohuritë e klasit botëror në biznesin e transportit përmes moduleve të integruara për:

  • Menaxhimin i flotës
  • Dërgesat e mallrave
  • Financën dhe kontabilitetin
  • Urdhër shitjet
  • Menaxhimin e karburantit
  • Menaxhimin e taksave dhe tarifave
  • Planifikimin e udhëtimit
  • Kontratat
  • Raportet dhe analizat

N.B. Ne jemi në një proces të zhvillimit të një versioni të ri të Dynamics Trans. Zgjidhja e përditësuar do të jetë e bazuar në Cloud dhe do të integrojë njohuri më të pasura dhe teknologji më të përparuara në mbështetje të transportit, logjistikës dhe biznesit të dërgesave të mallrave.

Fill in the form to access the material

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.