LS Central është një platformë e unifikuar tregtare për bizneset e shitjeve me pakicë e ndërtuar në Microsoft Dynamics 365 Business Central. Zgjidhja gjithëpërfshirëse i ndihmon kompanitë të arrijnë sa më poshtë vijon:

  • Të ulin kostot ndërsa kursejnë kohë
  • Të rrisin nivelin e ruajtjes së klientëve
  • Të optimizojnë operacionet
  • Të ndjekin shitjet, produktivitetin dhe stokun në kohë reale

Fill in the form to access the material

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.