LS Insight është një paketë e Business Intelligence me bazë në cloud, bazuar në Power BI të Microsoft. Instrumenti BI është posaçërisht i përshtatur për bizneset e shitjeve me pakicë dhe ofron analiza të përparuara në mënyrë që të paraqesë të dhëna të qarta që çojnë në vendimmarrje dhe performancë më të mirë të dyqaneve.

Ju lutemi shihni broshurën në mënyrë që të mësoni më shumë rreth LS Insight.

Resources