Çfarë është Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations?

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations është aplikacioni i biznesit i Microsoft për ndërmarrjet që u mundëson njerëzve të marrin vendime më të zgjuara më shpejt përmes një ndërfaqe inteligjente të përdoruesit që siguron akses në njohuri dhe inteligjencë në kohë reale. Mundëson që biznesi të shndërrohet duke ofruar logjikën e provuar të biznesit dhe duke u mundësuar atyre që të riorganizojnë proceset e biznesit të tyre më shpejt në mënyrë që të mund të përtërijnë, të marrin kohë të shpejtë për vlera, për të qëndruar përpara konkurrencës. Ai u jep bizneseve fleksibilitetin të rriten me ritmin e tyre dhe të bëjnë biznes pothuajse kudo, në çdo kohë, përmes zgjedhjes dhe fleksibilitetit të cloud, duke i lejuar ata të shkallëzojnë operacionet e tyre globalisht për të përmbushur nevojat e biznesit.

Nëse doni të provoni funksionalitetet e Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, ju lutemi kërkoni një demonstrim.

Cilat janë përfitimet e përdorimit të Microsoft Dynamics for Finance & Operations?

Zgjidhja ka aftësi të shumta që do t’ju mundësonin rritjen e performancës suaj financiare duke mbyllur librat më shpejt, raportim më të mirë, pajtim ndërkombëtar dhe mjete të inteligjencës së biznesit që ju ndihmojnë të ngrini përfitimet tuaja.

Disa nga mjetet e prodhimit do t’ju lejojnë të jeni të shkathët dhe efikas duke optimizuar planifikimin e prodhimit, programimin, operacionet dhe menaxhimin e kostos. Për më tepër, Dynamics 365 for Finance and Operations ju lejon të përmirësoni performancën dhe logjistikën përmes një magazine të unifikuar dhe funksionalitetit të menaxhimit të inventarit.

Dynamics 365 for Finance and Operations është një aplikacion i thjeshtë për t’u përdorur, i përshtatshëm për tu personalizuar në mënyrë që gjithmonë të keni mundësi të lidheni me aplikacione dhe shërbime të tjera që tashmë përdorni.

Resources