Pavarësisht nëse bëhet fjalë për kohë më të shpejtë reagimi, produkte me cilësi më të lartë ose shërbim të jashtëzakonshëm ndaj klientit dhe ndërtim marrëdhëniesh – prodhuesve u kërkohet të shfaqin një ofertë me vlerë më të lartë në tregjet e tyre se kurrë më parë. Për të ruajtur një avantazh konkurrues, prodhuesit kërkojnë fleksibilitet në operacionet e tyre dhe duhet vazhdimisht të nxisin inovacionin – jo vetëm në treg por edhe në mënyrën sesi ata bëjnë biznes.

Microsoft Dynamics 365 for Operations u jep prodhuesve një zgjidhje që është e projektuar me fleksibilitet dhe ndryshim në mendje, e ndërtuar me përsosmëri operacionale në thelbin e saj, dhe e përqendruar duke iu lejuar të nxitni risitë dhe të jeni lideri i tregut. Ai gjithashtu u jep bizneseve fleksibilitetin të rriten me ritmin e tyre përmes zgjedhjes dhe fleksibilitetit të Microsoft Cloud, duke i lejuar ata të shkallëzojnë operacionet e tyre globalisht për të përmbushur nevojat e biznesit.

Fill in the form to access the material

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.