Shndërroni me lehtësi të dhënat tuaja në njohuri biznesi

Power BI ofron një përvojë të thjeshtë, intuitive për bashkëveprimin me të dhënat. Nga krijimi dhe ndarja e paneleve e deri tek eksplorimi dhe përmirësimi i raporteve, Power BI e lehtëson përfshirjen me të dhënat nga një larmi burimesh, duke nxitur vendime më të shpejta dhe më inteligjente të biznesit.

Me Power BI, ju merrni një pamje të pasur, të konsoliduar të informacionit kyç, pavarësisht ku ruhen të gjitha të dhënat në bazë.

  • Ndërtoni Panele të Personalizuara
  • Eksploroni, Raportoni dhe Bashkëpunoni
  • Përgatitni, Krijoni, Analizoni, Personalizoni

Resources