Funksionalitete Inovative per Shitje me Pakice dhe Dyqan ne Microsoft Dynamics 365 Business Central

Ne pararoje te inovacioneve per pikat e shitjes me pakice dhe me kaq shume menyra te reja per blerjen e mallrave, sistemet POS duhet te jene te perditesuara ne menyre inteligjente duke unifikuar ne menyre te efektshme eksperiencat me ne-qender-klientin brenda zgjidhjeve te pershtatura tek programet e biznesit

Duke ju pergjigjur nevojave per shitje te shpejta nepermjet Dynamics 365 Business Central, Intelligent Systems ka zhvilluar produktin Retail per Dynamics 365 Business Central.

Zgjidhja eshte e bazuar ne teknologjite me te fundit per zhvillimin e programeve software teresisht e integruar me Dynamics 365 Business Central. Zgjerimi me i ri me karakteristikat per Retail amplifikon nje nga sistemet me te perdorura ERP me funksionalitetete per POS, Menaxhim Dyqani dhe Backoffice.

Retail per Microsoft Dynamics 365 Business Central ben qe teknologjite novatore ti sherbejne biznesit tuaj duke administruar cdo dite POS dhe operimin e Dyqanit shpejt dhe drejtperdrejt. Per me teper, shitesit me pakice mundet te ndjekin raportet e cash-it, statusin e pagesave dhe raportin e performances per te percaktuar parashikimet, strategjite e reja dhe matur suksesin e pergjithshem.

Fill in the form to access the material

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.