Microsoft
Microsoft është një udhëheqës botëror i software-ve. Linja e produkteve të sistemeve të biznesit Microsoft Dynamics përfshin zgjidhje që ofrojnë një larmi të gjerë të aplikacioneve dhe shërbimeve të integruara të biznesit të projektuara për të optimizuar proceset strategjike të biznesit të kompanive. Intelligent Systems është pjesë e Klubit prestigjioz të Presidentit Microsoft Dynamics për vitin 2013 dhe 2014, dhe një Partner Gold i Microsoft i çertifikuar për zgjidhjet e biznesit të Microsoft Dynamics.
Dynamics Mobile
Dynamics Mobile është një aplikacion për pajisjet e lëvizshme për Microsoft Dynamics ERP që ofron zgjidhje inovative dhe me çmim efektiv për kompanitë që dëshirojnë të lëvizin me sistemet e tyre Microsoft Dynamics AX dhe NAV. Dynamics Mobile lejon organizatat të nxjerrin përfitim maksimal nga investimet e tyre ERP. Intelligent Systems është një partner biznesi dhe distributor i Dynamics Mobile.
LS Retail
LS Retail është një udhëheqës botëror në ofrimin e zgjidhjeve të plota për sektorin e shitjes me pakicë bazuar në sistemet e Microsoft Dynamics. Në të gjithë botën, zgjidhja LS Retail po përdoret nga mbi 2,300 kompani me më shumë se 45,000 outlete dhe 103,000 terminale POS. Intelligent Systems është Partneri Platinum i LS Retail.
NETRONIC
NETRONIC zhvillon software për të vizualizuar të dhënat e planifikimit të orientuara në kohë dhe burime. Kompetenca thelbësore e kompanisë është ndërtimi i software-ve grafikë Gantt. Produktet e tyre janë mjete për zhvilluesit e software-ve për t’i ndihmuar ata të ndërtojnë grafikë të fuqishëm dhe fleksibël Gantt.
ClickDimensions
ClickDimensions është një mjet për Marketingun e Postës Elektronike dhe Automatizimin e Marketingut për Microsoft Dynamics 365 / CRM. Zgjidhja i aftëson tregtarët që të gjenerojnë dhe kualifikojnë udhëheqës, dhe u siguron shitësve mundësinë e përparësisë së mundësive. Me funksionalitetin e tij të pasur, ClickDimensions lejon organizatat të zbulojnë se kush është i interesuar për produktet e tyre, të përcaktojë nivelin e interesit dhe të ndërmarrë veprimet e duhura.
Qlik
Qlik jep zgjidhje intuitive BI për vizualizimin e të dhënave të vetë-shërbimit, analitikë të drejtuar, analiza të integruara dhe raportime për afro 40,000 klientë në të gjithë botën. Kompanitë e të gjitha madhësive, në të gjitha industritë dhe gjeografitë përdorin zgjidhje Qlik për të eksploruar të dhëna, gjeneruar njohuri dhe për të marrë vendime më të mira.
VeriPark
VeriPark transformon biznesin për bankat, unionet e kreditit, kompanitë e sigurimeve, fondet e pensioneve, brokerimin dhe pasuritë dhe firmat e investimeve në të gjithë botën. VeriPark ndihmon klientët të fitojnë, mbajnë dhe shërbejnë klientët shpejt, me besueshmëri dhe me kosto efektive duke përshpejtuar vendosjen e përvojave transformuese të klientit dhe kolegëve për të krijuar rritje, përfitim dhe një avantazh konkurrues.
DealerBox
DealerBox është një platformë e integruar software që mbulon të gjitha proceset brenda organizatës suaj automobilistike me pakicë.
Porini
Porini është një ofrues global i zgjidhjeve profesionale të biznesit dhe shërbimeve këshilluese për kompanitë, të angazhuara në veshje dhe prodhim tekstilesh dhe shitje me pakicë.
idyn
idyn është një Shitës Global i Pavarur i Software-ve Microsoft dhe një integrues i sistemit, duke zhvilluar zgjidhje horizontale dhe funksione shtesë për Microsoft Dynamics NAV.
Dynamics Trans
Dynamics Trans është një zgjidhje e specializuar biznesi e projektuar për kompani të mesme dhe të mëdha në sektorët e transportit, logjistikës, dërgesave të mallrave dhe transportit.
Exceeders
Exceeders është i pari ekosistem i vërtetë partner me partner që fuqizon kompanitë të bashkëpunojnë dhe të përdorin forcën e njëri-tjetrit për të krijuar vlerë të konsiderueshme dhe të qëndrueshme për të gjitha nyjet në platformë dhe për të siguruar një skenar të favorshëm për ta në çdo kohë.