Zgjidhje biznesi e sprovuar zhvilluar per te plotesuar nevojat tuaja!

Intelligent Systems eshte i fokusuar plotesisht ne zgjidhjet Microsoft Dynamics dhe add-ons e tyre specific. Pervec sistemeve Microsoft ERP dhe CRM, ne ofrojme add-on vertikale te dizenjuar specifikisht per kompanite nga industry te ndryshme; aplikacione mobile, dhe sisteme innovative per analiza biznesi – Business Intelligence (BI).

ERP
ERP

Sistemet Microsoft Dynamics ERP (Enterprise Resource Planning) integrojne ne nje baze te vetme te dhenash te gjitha aktivitetet Brenda kompanise – qe nga prodhimi dhe magazine, dhe marketing, shitje dhe shperndarje, sherbime, kontabilitet dhe raporte financiare.

CRM
CRM

Microsoft Dynamics CRM (Customer Relationship Management) eshte nje zgjidhje e integruar per menaxhimin e cdo marredhenie me klientet. Sistemi CRM optimizon te gjitha proceset e biznesit per te zvogeluar kostot, per te rritur fitimin dhe garon kenaqesine maksimale te klientit.

Браншови допълнения
Zgjidhjet Vertikale

Zgjidhjet e Software-ve vertikale te dezanjuara per industry specifike - per pikat me pakice, per shperndarje, per automobiljet, transportin dhe logjistiken, agrikulturen, konsumin e ushqimit dhe pijeve, industrine e mobilerive, industrine e printimit, dhenien me qira dhe te tjera.

Мобилни приложения
Aplikacionet Mobile

Akses fleksibel dhe te besueshem ne informacion ne cdo kohe dhe kudo. Aplikacionet Mobile mund te pershtaten lehtesisht dhe mund te punojne me te gjitha platformat popullore – iOS, Android, Windows Mobile.

Облачни услуги (Cloud)
Cloud (IaaS/SaaS)

Akses te besueshme ne teknologjine me moderne te biznesit me asnje investim hardware dhe infrastrukture shtese, pa shpenzime mirembajtje dhe rinovim licence.

Business Intelligence (BI)
Business Intelligence (BI)

Raporte dhe analiza te detajuara ne kohe reale - Business Intelligence lehteson vendimmarrjen optimale ne korporate duke realizuar biznes te suksesshem.

Office 365 and others

Zgjidhje individuale, specifikime, dhe modifikime te sistemeve ekzistuese per te perfshire dhe regjistruar te gjitha proceset e biznesit brenda kompanise.


 

 


Ne do te gjejme zgjidhjen e duhur per biznesin tuaj!

Na telefononi tani!