Investim ne biznes te suksesshem dhe fleksibel

Microsoft Dynamics in the Cloud

IS DynamicsCloud eshte nje sherbim I ri I ofruar nga Intelligent Systems me te cilin, klientet perdorin te gjitha aftesite e sistemeve ERP dhe CRM te Microsoft Dynamics ne Cloud. Me IS DynamicsCloud klientet blejne se bashku licensen per Microsoft Dynamics (nepermjet SPLA), dhe mjedisin hardware ne te cilin ato funksionojne. 

IS DynamicsCloud I jep klienteve nje numer avantazhesh duke variuar nga periudhat e shkurtra te implementimit, duke mos patur nevoje per mirembajtje nga ana e klientit, dhe gjithashtu skema pagese fleksibel dhe mundesi per te bere ndryshime ne hardwaret e kerkuara dhe/ose kompnenteve software ne cdo kohe. Modeli I ofertes se aplikacioneve te biznesit ne cloud kontribon ne perfitimin e sigurt dhe te shpejte ne te dyja nivelet e kompanise, operacional dhe strategjik. Disa nga avantazhet baze te perdorimit te sistemeve te biznesit Microsoft Dynamics jane:

  • Nuk nevojitet investim paraprak
  • Ulja e shpenzimeve per licensat
  • Siiguria e informacionit
  • Ndalimi I humbjeve te te dhenave kritike te bizneseve
  • Cmime fleksibel per sherbimet ne nje baze konsumatori – pagesa vetem per ate cka eshte perdorur, pa asnje takse shtese
  • Ska nevoje per te punesuar nje person specifikisht te trajnuar per mirembajtje dhe mbeshtetje

Intelligent Systems ofron zgjidhje te integruara te menaxhimit te biznesit ne cloud si me poshte:

IS DynamicsCloud mund te perdoret nga kliente te rinj te Microsoft Dynamics si dhe ata ekzistues. 


Pyetje?

Bisedoni tani ose na kontaktoni


Zbulo me shume

Shiko materialet shtese me poshte, ose vizito qendren tone te informacionit.