CRM për kompani sigurimesh

Traviata CRMTravi@ta është një zgjidhje software për kompani sigurimesh dh endërmjetësimi, zhvilluar nga RealDolmen. Me anë të cilës, kompanitë e jetës dhe jo-jetë, e kthejnë tendencyën në krahun e tyre duke përqëndruar fokusin e biznesit nga politikat drejt klientëve. Travi@ta lehtëson rrjetin e shpërndaries dhe i ndihmon ata të japin një shërbim klienti më e mirë e më të shpejtë.

Traviata free trial


Klienti – në qendër të biznesit!

Travi@ta kombinon fuqinë e CRM të Microsoft Dynamics me dijet e pasura internacionale duke u dhënë agjentëve, brokerave dhe menaxherëve të tyre një pamje 360° mbi klientët e tyre actual dhe potencial. Nëpërmjet mbajtjes të të gjithë të dhënave dhe historikut (ofertat, policat, dëmet, çmimet, pagesat, ndërlidhjet, etj.) nbi individët dhe kompanitë, siguruesit dhe ndermjetësit e tyre kanë mjetin e duhur për të marrë klientë te rinj dhe për të mbajtur ata egzistues. 

Customer view CRM Travi@ta


Menaxhim efektiv i rrjetit të shperndarjes!

Travi@ta ju ndihmon të koordinoni dhe kontrolloni menjehere të gjitha kanalet e shitjes – agjencitë, zyrat, agjentët e lidhur, brokerat. Të gjitha informacionet lidhur me marrëveshjet personale, portofolin e produkteve, objektivat, performanca, trainimet, incentivat dhe të tjera, mbahen në një database te vetme. Kjo ju ndihmon të bëin jë përqasje të dedikuar ndaj cdo agjenti apo/ose brokeri, në varësi të nevojave të tyre.

Intermediary view Travi@ta CRM


Dhe më teper:

  • Mbani të gjitha policat dhe dëmet në një vend të vetem – ndërmjetësit, ri-siguruesit, të siguruarit (objekti), përfituesit, mbulimet, shumat e siguruara, totalin për arkëtim dhe primin e paguar, këstet, eventet e riskut, zhdëmtimet, statuset, etj.
  • Planifikoni, ndiqni ecurinë dhe analizoni marketingun dhe aktivitetet reklamuese
  • Vendosni objektiva, ndiqni ecurinë, forconi dhe përmirësoni strategjitë e shitjes
  • Identifikoni mundësitë për up-sales dhe cross-sales si dhe merrni një rol aktiv në procesin e rinovimit të policave
  • Përgatisni grafiqe dhe raporte të detajuara (analiza KPI) vetë, pa përfshirjen e specialistëve nga IT

E bazuar tërësisht në Dynamics CRM, Travi@ta integrohet më së miri me të gjitha produktet e tjera popullore të Microsoft (Office, SharePoint, Outlook, Skype), duke shtyrë edhe më shumë drejt performancës dhe produktivitetit të latrë të gjithë organizatën 


Provoni Travi@ta tani!

Regjistrohu për nje periudhe falas 30-ditë tani dhe ri-zbulo biznesin e sigurimeve! 

Traviata free trial


Pyetje?

Bisedoni tani ose na kontaktoni.


Zbulo me shume

Shiko materialet shtese me poshte ose vizito qendren tone te informacionit