Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX – i njohur deri se fundmi si Аxapta – është një zgjidhje e klasit të larte biznesit të dizajnuara për kompanitë e mesme dhe të mëdha, korporatat, dhe strukturat holding. Pjese e zgjidhjeve ERP i zhvilluar nga gjigandi i software Microsoft, Microsoft Dynamics AX eshte nje system informacioni i integruar per menaxhimin ne teresi te biznesit per proceset e prodhimit, planifikimit, menaxhimit te zinxhirit te furnizimit, menaxhimit te shitjeve, menaxhimit dhe kontrollit financiar, menaxhimit te marredhenieve me klientet, business intelligence, etj.


Microsoft Dynamics AX

Мicrosoft Dymanics AX – biznesi qe punon per ju

Microsoft Dynamics AX eshte mjeti i preferuar i biznesit ne me shume se 20, 000 kompani ne te gjithe boten.

Microsoft Dynamics AX - screenshot

 • Fleksibilitet, i cili i pershtatet nevojave me specifike te bizneseve
 • Menaxhim i permiresuar per te gjitha proceset e biznesit
 • Punonjes qe punojne ne menyre me eficente per arritjen e rezultateve optimale

Zgjidhja ERP unifikon njerezit, rrjedhjen e informacionit, dhe proceset pavaresisht vendndodhjes se tyre ne bote dhe lehteson marredheniet tuaja te biznesit me klientet, partnered, dhe organizatat e tjera. Pas implementimit, sistemi lejon zgjerim duke shtuar funksionalitete te reja per t’ju pershtatur nevojave specifike te biznesit tuaj.


Oportunitet biznesi te palimituara

Microsoft Dynamics АХ mbulon te gjitha aspektet dhe aktivitet e biznesit te korporates.

accounting and finance
MENAXHIM FINANCIAR
 • Libri i Madh
 • Te pagueshme dhe te arketueshme
 • Menaxhim i bankave
 • Kontroll buxhetor
 • Menaxhim i perputhshmerise
hrm
MENAXHIM I BURIMEVE NJEREZORE
 • Menaxhim dhe organizim i forces punetore
 • Rekrutim
 • Zhvillim, trajnim, dhe menaxhim i performances
 • Portal vete-sherbimi per punonjesit
 • Menaxhim i shpenzimeve
manufacturing
PRODHIM
 • Planifikim i materialeve dhe kapaciteteve
 • Menaxhim i burimeve
 • Skedula pune dhe planifikim sekuencial
 • Konfigurim prodhimi
supply chain management
MENAXHIM I ZINXHIRIT TE FURNIZIMIT
 • Menaxhim inventari
 • Menaxhim i maganizave ne disa vendndodhje
 • Marreveshje tregtare
 • Planifikim shperndarje
 • Menaxhim i cilesise
procurement
FURNIZIME DHE DERGESA
 • Dergesa direkte dhe indirekte
 • Porosi per dergesa
 • Menaxhim i marredhenieve me furnitorin
 • Portal vete-sherbimi per furnitore
project management
MENAXHIM I PROJEKTEVE
 • Faturim dhe kontabilizim I projekteve
 • Kontroll i kostove te projektit
 • Ndarja ne nenprojekte
 • Integrim me Microsoft Project
crm
SHITJE DHE MARKETING
 • Automatizimi i shitjeve dhe marketingut
 • Menaxhim i klienteve potencial dhe oportuniteteve te shitjes
 • Menaxhim i shitjeve
 • Konektor me Microsoft Dynamics CRM
service
MENAXHIM I SHERBIMEVE
 • Porosi dhe kontrata sherbimi
 • Telefonata sherbimi dhe alokim i porosive
 • Menaxhimi i riparimeve
 • Service subscription
reporting and analysis
RAPORTIMI DHE BI (BUSINESS INTELLIGENCE)
 • Raporte standarte, special dhe analitike meMicrosoft SQL Server®
 • Nderfaqe e kostimizuar, data cubes multi-dimensional te parapercaktuar
 • Raporte me indikatore kyce 

 


Demo Falas

Na lejoni t’ju tregojme qe Microsoft Dynamics AXmund te plotesoj te gjitha kerkesat tuaja! Kerkoni demon tuaj live duke plotesuar formen.


Pyetje?

Chat online ose na kontaktoni


Zbuloni me shume

Shikoni materialet me poshte ose na vizitoni ne qendren tone.