Microsoft Dynamics NAV

Microsoft Dynamics NAV – njohur si NAVISION – eshte zgjidhje e integruar ERP (Enterprise Resource Planning) zhvilluar nga lideri i sistemeve kompjuteri per bzinesin Microsoft. Microsoft Dynamics NAV eshte nje nga sistemet e biznesit me popullore ne bote, i perdorur ne me shume se 102,000 kompani te industrive te ndryshme ne me shume se 165 shtete.

Microsoft Dynamics NAV trial


Microsoft Dynamics NAV

Shume mundesi te reja me Microsoft Dynamics NAVMicrosoft Dynamics NAV - screenshot

 • Automatizim, standartizim, dhe optimizim i proceseve kyce te biznesit – nga prodhimi, zinxhirit furnizimit, shitjet, magazina, marketingu, sherbimet e mirembajtjes, dhe burimet njerezore, tek raportimi i tyre financiar, kontabiliteti dhe analiza biznesi te specializuarz. 
 • Pershtatshmeri dhe komunikim i shpejt – sistemi ERP eshte i hapur per integrim dhe shkembim te dhenash dhe dokumentash me produkte dhe software te tjera gje e cila lehteson me tej komunikimin midis punonjesve dhe departamenteve; me klientet, furnizuesit dhe partneret e biznesit.
 • Nderfaqe e thjeshte dhe intuitive – secili perdorues operon me nje nderfaqe te personalizuar te quajtur Role Center.
 • Nje mjet i fuqishem per raporte dhe analiza te detajuara – Microsoft Dynamics NAV siguron nje mjet per gjenerimin e raporteve dhe analizave te ndryshme dhe monitorimin e indikatoreve kyçe te biznesit.
 • Qellim nderkombetare – Microsoft Dynamics NAV suporton shume gjuhe dhe monedha dhe mund te perdoret nga kompani qe operojne ne tregje nderkombetare. 

Microsoft Dynamics NAVsiguron nje platform te besueshme dhe te qendrueshme e cila optimizon flukset e biznesit te kompanise dhe lehteson rritjen e fitimeve, kenaqesise se klientit dhe rritjen e biznesit.


Microsoft Dynamics NAV do te plotesoje edhe nevojat me specifike te biznesit

Nepermjete funksionaliteteve te shumta dhe settings te thjeshta dhe te shpejta conform nevojave te klientit, Microsoft Dynamics NAV siguron mundesi per performance edhe me eficente te punonjesit.

finance management
ADMINISTRIMI FINANCIAR
 • Administrim eficente i kontabilitetit, inventareve dhe flukseve te parese
 • Kontroll i aktiveve fikse
 • Procesim i te arketueshmeve
 • Operim me disa monedha, vendndodhje, entitete dhe kompani
manufacturing
PRODHIMI
 • Permiresim i planifikimi te porosive dhe dergesave
 • Qendro i afte dhe i gatshem per t’ju pergjigjur shpejt kerkesave te klientit

 

 

supply chain management
ADMINISTRIMI I ZINXHIRIT TE FURNIZIMIT
 • Pergatitja e proceseve te pershtatura per aprovimet
 • Menaxhim i inventarit
 • Permireso kohen e reagimit
 • Kerko oportunitete tregu te reja
 • Puno ne menyre me efektive me partneret
analyses and reports
ANALIZA
 • Menaxho buxhetets
 • Konsolidim i raporteve
 • Gjetja e lidhjes midis te dhenave
 • Permiresim i bashkepunimit midis punonjesve
crm
SHITJE DHE MARKETING
 • Menaxhim i klienteve dhe te dhenave mbi shitjet
 • Krijim dhe menaxhim I fushatave te marketingut
 • Organzimin i pergjtihshem i sherbimeve per klientin
 • Menaxhim i kontratave dhe marreveshjeve
hrm
MENAXHIM I BURIMEVE NJEREZORE
 • Menaxhim i te dhenave mbi punonjesit
 • Ndjekja e mungesave
 • Pergatitja e raporteve
project management
MENAXHIM PROJEKTEVE
 • Pergatitja e buxheteve duke marre parasysh kostot e burimeve
 • Faturim automatik
 • Ndjekje e perdorimit dhe kostos se burimeve
 • Planifikim i mundesive
customer service
MENAXHIM I SHERBIMEVE
 • Menaxhim i telefonatave dhe pyetjeve te klientit
 • Ndjekja e porosive te mirembajtjes
 • Alokimi i burimeve
 • Krijimi i raporteve
 • Menaxhim i aktiveve 

Llogarit investimin tuaj per Microsoft Dynamics NAV

Perdorni sistemin tone llogarites Microsoft Dynamics per te llogaritur investimin per kompanine tuaj.


Demo falas

Na lejoni t’ju tregojne qe Microsoft Dynamics NAV mund te permbushe te gjitha kerkesat tuaja! Kerkoni demo-n tuaj live duke mbushur formen ketu.

Microsoft Dynamics NAV trial


Microsoft Dynamics NAV per industrine tuaj

Fleksibiliteti i sistemit Microsoft Dynamics NAV lejon pershtatje te lehte me nevojat e cdo industrie. Pervec kesaj, ne kemi zhvilluar add-on te specializuar per te mbuluar proceset e cdo biznesi te industrise te tjera:


Pyetje?

Na dergoni mesazhe online, ose ne kontaktoni ne: +355 4 227 4971 dhe sales@isystems.al


Zbuloni me teper rreth zgjidhjesMicrosoft Dynamics NAV

Shikoni materialet shtese me poshte ose vizitoni qendren tone.