Korrni sukses me NAVagro!

NAVagro

NAVagro eshte nje zgjidhje software per menaxhimin e pergjithshem e aktiviteteve te organizatave te mesme dhe te medha agrokulturore. NAVagro eshte i bazuar ne sistemin ERP gjeresisht te perhapur – Microsoft Dynamics NAV – dhe perdoret nga liderat e kesaj industrie. 


NAVagrooptimizon rrjedhen e punes ne gjithe departamentet e kompanise. Zgjidhja ofron nje game te gjere funksionalitetesh, duke ndjekur trended boterore ne agrobiznes:  

Prodhim 

 • Mirembajtje e informacionit rreth zonave te kultivuara dhe kulturat e mbjellura
 • Raportim dhe gjurmim i kostove te kulturave te humbura
 • Planifikim i proceseve te perpunimit dhe materialeve te nevojshme
 • Kosto e produktit te prodhuar
 • Raport i proceseve aktuale te realizuara dhe materialit input

Shitje dhe marketing 

 • Njoftim automatik per pagesat
 • Kontrata shitje, cmime dhe terma dergese
 • Gjurmim i rezultateve te shitjes sipas shitesve(punonjes agrikulture)
 • Dergim me mail i letrave per kujtese per pagesa te vonuara
 • Analiza laboratori per kontrolle te jashtme

Furnizime 

 • Shperndarje e transportit ne baze te peshes, volumit, etj.
 • Analiza laboratory per kontroll te brendshem
 • Kontrata blerje, cmime dhe terma
 • Regjister per kontrata qeraje dhe shuma e pagesave per cdo pronar
 • Regjister per toka ne pronesi, te lena me qira, te marra me qira dhe te dhena me nenqira

 Finance dhe kontabilitet 

 • Analize e te dhenave sipas te ardhurave dhe qendrave te kostos dhe gjenerues i raporteve
 • Gjurmim i plote i procesve Brenda kompanise dhe lidhja e tyre me dokumentet kryesore
 • Informacion rreth kostove te produktit te gatshem

 Transport 

 • Raportim rreth transportit
 • Llogaritje e shperblimit bazuar ne kilometrat e udhetuar dhe punes se perfunduar
 • Gjenerim automatik i faturave per sherbimet e transportit
 • Raportim i pjeseve te kembimit te nderruar dhe riparimeve te makinerive dhe automjeteve
 • Kujtese per siguracion te skaduar dhe sherbime te tjera mirembajtjeje per automjetet

Magazina 

 • Gjurmim i loteve dhe dative te skandeces per farad he kimikate
 • Regjistrim i shpenzimeve te pastrimit dhe humbjeve nga tharrja e dritherave

NAVagroju ofron nje sere avantazhesh konkurruese: 

 • Menaxhim i burimeve ne menyre eficente
 • Planifikim i furnizimeve i permiresuar
 • Inventare magazine te perditesuar
 • Perllogaritje e sakte e kostos se output-it te prodhuar
 • Gjurmim i thjeshtuar deri ne nivelin me te fundit per projekte dhe departamente
 • Periudhe mesatare e shkurtuar per mbledhjen e detyrimeve nga klientet
 • Sigurimi i nje metode te lehte dhe te shpejt per buxhetim, parashikim dhe planifikim
 • Konsum kohe dhe risk per gabime dhe/apo duplikim i te dhenave i reduktuar
 • Kontroll i perforcuar dhe llogaridhenie perbrenda komapnise 

Zbuloni me shume

Shikoni detajet rreth NAVagro, funksionalitetet e zgjidhjes, dhe perfitimet qe do t’ju sjelle ne kompanine tuajthe duke download broshurat me poshte ose duke vizituar qendren tone.


Keni pyetje?

Ne rast se keni pyetje te metejshme ose ju nevojitet me shume informacioni ju lutemi na dergoni mesazh ose na kontaktoni.