Biznes me shpejtesine maksimale!

NAVauto

NAVauto eshte nje zgjidhje e specializuar e cila rikrijon proceset specifike te biznesit ne kompani te cilat importojne dhe shesin makina, mjete te renda, pjese kembimi, pajisje ndertimi dhe bujqesore.

NAVauto eshte zhvilluar dhe nje add-on vertical i sistemit ERP Microsoft Dynamics NAV dhe perfshin modulet e integruara Mjete, Sherbime, dhe Pjese kembimi.  


NAVauto Automjete

Moduli Automjete  eshte nje aplikacion vertikal i Microsoft Dynamics NAV i cili merr ne konsiderate nevojat e komapnive qe operojne me mjete.

Funksionet kryesore te modilit jane:

 • Suport i njekohshme e markave dhe modeleve te shumta te automjeteve
 • Ruajtje e informacionit te detajuar rreth automjeteve – karakteristikat teknike, te dhena perdoruesi, te dhena pronari, dhe te dhena siguracioni
 • Mundesi per konfigurimin e modelit baze te automjetit duke i shtuar opsione prodhimi dhe personale
 • Llogaritja e cmimeve, sipas konfigurimit te zgjedhur per pergatitjen e nje ofrohen per klientin
 • Pergatitje e ofertes per klientin e cila perfshin informacion rreth automjetit te zgjedhur, si edhe te dhena shtese rreth pajisjeve standarte
 • Krijimi automatic i porosise per dergese
 • Mundesi per gjurmim te automjetit -  prodhim, transport, dhe magazinim. Status i automjetit – i klientit, duke u testuar, private, etj.
 • Saktesi e garantuar e informacionit te automjeteve ne sistem – verifikim i numrit te shasise identike, numri motori, dhe numri ID te automjetit 

NAVauto Sherbime

Moduli Sherbime mbulon neovjat e kompanise te cilat ofrojne sherbime per automjete.

Funskionet kryesore te modulit jane: 

 • Mirembajtje e operacioneve te sherbimit dhe nomenclature e operacioneve pakete
 • Mirembajtje e vendosjes se cmimeve fleksibel
 • Mundesi per percaktimin e listave te cmimeve dhe zbritjeve individuale per kliente specifik
 • Procedura te thjeshtuara per marrjen e kerkesave per sherbime te automjeteve
 • Planifikim i burimeve per porosite e sherbimit
 • Caktimi i ekipeve e sherbimit
 • Gjurmim i okupimit te perkohshem te burimeve ne aktivitete te porosive te sherbimeve dhe perditesim i statusit se burimeve ne skedule
 • Automatizim i raporteve kalendarike per oret aktuale te punuara ne porosi sherbimi apo operacione 

NAVauto Pjese Kembimi 

Moduli Pjese Kembimi eshte i zhvilluar specifikisht per kompani qe tregtojne pjese kembimi te automjeteve.

Funksionalitetet kryesore te modulit jane:

 • Informacion ne lidhje me mirembajtjen e artikujve te zevendesueshem - konsistences me numrat origjinale te prodhuesit, qendrueshmeri, njesi te ndryshme te matjes, si dhe marredhenie ndermjet tyre
 • Pjese kembimi te gjurmuar sipas nr. Serial dhe Lot-eve
 • Regjistrim informacioni rreth oportuniteteve te shitjes te humbura per tu perdorurne lanifikimin e furnizimit
 • Percaktimi i metodave te planifikimit per furnizim per cdo magazine
 • Percaktimi i parametrave te ndryshem ne lidhje me planifikimin – pika shitje, stok maksimal, vlera maksimale dhe minimale per porosi, sasi shumefish te…, etj.
 • Kerkesa blerje nga cdo magazine drejt magazines qendrore
 • Gjurmim i plote i artikujve te kerkuar ne porosite e sherbimit dhe te shitjes: marrja ne magazine, faturim nga furnitori, dhe vendosja ne automjet dhe dergesa tek klienti
 • Import automatik i artikujve te rinj te furnizuesve te rinj, cmimeve, konfirmim i porosive te furnizimit dhe faturave
 • Analiza ABC
 • Integrim me lexuesit te barkodeve, me printerat e barkodeve dhe pajisjet mobile te magazines
 • Mundesi integrimi me faqe e-commerce

Pyetje?

Ju lutemi, te ndjeheni te lire per te biseduar online ose na kontaktoni nese keni ndonje pyetje te metejshme. 


Zbuloni me shume

Nese doni te mesoni me shume per sistemet e Microsoft Dynamics dhe mundesite qe ata ofrojne per kompanite prodhuese, shikoni materialet me poshte ose vizitoni Qendren tone.