Planifik eficente dhe shitje te rritura per kompanite e mobilerise!

NAVfurniture

NAVfurniture eshte nje zgjidhje e zhvilluar specifikisht per kompanite e mesme dhe te medha te industrise se mobilerise. Aplikacioni Add-on mbulon te gjitha proceset qe nga konfigurimi i pjeseve te mobiljes ne porosine e shitjes deri ne dergese dhe logjistiken e shitjes dhe ne analiza te specializuara sipas llojeve te mobiljeve. 


NAVfurniture ofron nje game te gjere funksionalitetesh

  • Mirembajtje e informacionit te detajuar rreth mobiljes – furnitor, model, dizajn, kategori, ngjyre, material, veshje, madhesi, etj.
  • Suport i games se plote te produkteve ne sisteme modulare
  • Kerkim i artikujve sipas kryqezimite te karakteristikave – kategori, dizajn, material, etj.
  • Gjenerim i thjeshtuar i ofertave dhe porosive te shitjes
  • Gjurmim i numrit te paketimit per secilin artikull, marrje ne dorezim dhe dergese e duhur e pakove
  • Shperndarje e automatizuar e mallrave te pranuar nga porosi shitje perkatese 

NAVfurniture eshte nje zgjidhje fleksibel dhe e thjeshte per perdoruesit me nje nderfaqe intuitive e cila eshte plotesisht e integruar me sistemin e menaxhimit te biznesit Microsoft Dynamics NAV dhe me modulet e tij standart.


Keni pyetje? 

Na kontaktoni ne menyre qe t’ju pergjigjemi te gjitha pyetjeve tuaja rreth zgjidhjes NAVfurniture. 


Me shume informacion 

Shikoni materialte me poshte ose na vizitoni ne qendren tone!