NAVprint eshte nje zgjidhje e plote per menaxhimin e proceseve te biznesit ne kompani te industrise se printimit

NAVprint

NAVprint eshte nje zgjidhje e plote per menaxhimin e proceseve te biznesit ne kompani te industrise se printimit – shtepi botuese dhe printimi, agjensi reklamimi, kompani qe ofrojne sherbime printimi,etj.   

Bazuar ne sistemin ERP me te perdorur – Microsoft Dynamics, NAVprint menaxhon te gjitha aspektet e biznesit – qe nga kerkesa e klienteve per dergese te produkteve te gatshme. Zgjidhja standartizon operacionionet ne te gjitha departamentet, duke rritur produktivitetin e punonjesve, komunikimin Brenda dhe jashte kompanise, eficensen ne biznes dhe transparencen ne procese. NAVprint siguron inventar magazine optimale dhe sherbim klienti me te shpejte me cilesi te larte. 


Disa nga funksionalitetet kyce te NAVprintjane: 

 • Mirembajtje e informacionit te detajuar per klientet, artikujt, sherbimeve te ofruara, prodhuesve, furnizuesve, etj.
 • Menaxhim i kontratave me kliente dhe furnizues
 • Perllogaritje automatike e normave per shpenzime material dhe itinerare teknologjike bazuar ne parametra te percaktuara ne porosine e klientit – volume, ngjyra, letra, etj.
 • Monitorim i procesimit te porosise se klientit
 • Menaxhim i inventarit ne magazine
 • Menaxhim i qendrave te makinerive bazuar ne funksionalitetet dhe te tjera 

NAVprint optimizon rrjedhen e biznesit dhe permireson performancen ne total te kompanise: 

 • Kontroll i perforcuar mbi proceset e biznesit
 • Menaxhim eficent i prodhimit – monitorim i kapaciteteve dhe ngarkeses se punes te makinerive, planifikim i burimeve dhe lendeve te para, etj. 
 • Perllogaritje e sakte e kostos se produktit te gatshem
 • Menaxhim i proceseve te shitjes i permiresuar – qe nga pergatitja e ofertes, deri ne promocionet e shitjes, zbritjeve, kujtesave, etj.
 • Sherbim i permiresuar per klientet aktuale dhe potenciale
 • Nderveprim i permiresuar me klientet, furnitoret, dhe partneret e biznesit
 • Metoda te lehta dhe te shpejta per buxhetim, parashikim dhe planifikim
 • Akses ne raporte te detajuara dhe specifike
 • Perfitueshmeri e rritur e kompanise 

Keni pyetje? 

Na kontaktoni ne menyre qe t’ju pergjigjemi te gjitha pyetjeve tuaja rreth zgjidhjes NAVprint. 


Me shume informacion 

Shikoni materialte me poshte ose na vizitoni ne qendren tone!