Nje gjenerate e re per transportin dhe logjistiken!

NAVtrans

NAVtrans eshte nje zgjidhje e specializuar, add-on i sistemit Microsoft Dynamics NAV, projektuar per te perfshire te gjithe aktivitetin e biznesit dhe te gjitha proceset e biznesit ne kompani te perfshira ne dergesen e mallrave, te transportit, logjistikes, dhe agjenci. 

NAVtrans ofron nje ofron nje game te funksioneve te nevojshme per mirembajtjen e flotes te automjeteve dhe mekanizmin ne kompani.Karakteristika specifike ne varesi te kohes, kilometrat e udhetuar, ose kohezgjatja e punes motorike lirohen - lajmerimeve per mirembajtje, kujtesa per pagesa te tjera (IT, Leasing, Siguracion) dhe keshtu me radhe. Karakteristikat e tjera te NAVtrans perfshijne regjistrimin e aktiviteteve te riparimit dhe shperndarje te llojeve te ndryshme te kostove(direkte os eindirekte) per te gjithe automjetet. 


NAVtrans karakteristika kyçe: 

Menaxhim i porosive dhe kerkesave per shitje

 • Kerkesa per transport dhe dergesa ajrore
 • Informacion rreth ngarkeses, ngarkimin dhe shkarkimin e stacioneve, paleta, metra lineare, sasi, etj per çdo kerkese
 • Klasifikim
 • Regjistrim i rruges
 • Faturim 

Menaxhim I ekzekutimit

 • Administrim i rruges
 • Regjistrim i te dhenave baze te transportit– rruga, automjeti, shoferi, sasia fillestare dhe perfundimtare e karburanit ne automjete, etj.
 • Regjistrim i faturave te raportuara
 • Monitorim i kostove, te ardhurave, dhe perfitueshmerine per rruge 

Menaxhim i flotes se automjetit

 • Llojet e automjeteve(Board, Hopper, Bus, etj.)
 • Konatabilizim i blerjes
 • Karakteristika te detajuara – peshe, gjatesi, gjeresi, kapaciteti i serbatorit, kapaciteti i ngarkese, kapaciteti i magazinimit
 • Kontabilizim i riparimeve
 • Percaktimi i perberjes
 • Percaktimi i shoferit pergjegjes per cdo automjete
 • Kujtese – per pagesat e siguracioneve ne baze te kohes dhe kilometrave udhetuar, per nderrimin e vajrave, per nderrimin e gomave, etj. – bazuar ne fatura, Kohen dhe distancen e udhetimit 

Me shume informacion

Nese deshironi te zbuloni me shume rreth NAVtrans, ju lutemi shikoni dokumentacionin me poshte, vizitoni qendren tone ose na kontaktoni.