BI. Power BI.

Cdo dite, kompanite gjenerojne shume te dhena nga resurse te ndryshme. Me kete sasi te madhe te informacioni, eshte shpesh e veshtire per menaxhimin te vrojtoje dhe kontrolloje te gjitha proceset e biznesit ne nje kompani. Ata kane nevoje per nje vegel te vecante ne menyre qe ta integrojne dhe transformojne te dhenat e biznesit dhe te vizualizojne ate ne nje menyre te kuptueshme, qe ata ta perdorin per vendimmarrje te informuar dhe te sakte.  

Inteligjenca e biznesit (BI) eshte nje instrument software I cili ofron nje pamje te detajuar te aktiviteteve te tanishme dhe te shkuara te biznesit dhe parashikon te ardhmen e tyre. BI eshte nje vegel e fuqishme e cila optimizon, analizon dhe prezanton te dhenat e kompanise. Aplikacioni BI eshte nje rinovim I sistemit tuaj aktual IT qe ndihmon menaxhimin te kuptoje dhe te mesoje cfare po ndodh me biznesin.

Sistemet BI mund te implementohen ne te gjitha kompanite pavaresisht cfare madhesie ose lloji esht biznesi. Ata ofrojne reporte te rendesishme dhe analiza rreth KPI ne te cilat eshte bazuar menaxhimi qe mund te marre vendimet me te suksesshme per te ardhmen e kompanise.


Një mënyrë më e mirë për të Dhëna më të mira

Business Intelligence vazhdon të evolojë dhe Microsoft kryeson duke sjellë një gjeneratë të re të BI për organizatat. Me Power BI, një shërbim i bazuar në cloud, kompanitë kanë business intelligencepër secilin – nga profesionistët e IT, deri tek analistët e biznesit si dhe përdoruesit normalë.
  

Power Bi statistics


E krijuar për të qenë e thjeshtë!

Fito orë të tëra nga puna e perditshme kur të zbuloni se si Power BI ju mundëson të mblidhni lehtësisht, transformoni, pastroni, dhe tu jepni formë të dhenave tuaja. Power BI mundëson këdo që të përfitojë nga aksesi direkt tek të dhënat, të strukturuara sipas nevojave të secilit. Power BI’s ka karakteristika Dalluese që përfshijnë:

Grafikë të gatshëm që azhornohen në kohë reale

Me përditësimet e fundit, klientët e Power BI munden që të shikojnë tani të gjithë të dhënat e fundit nëpërmjet një paneli të vetëm. Grafikët Live Power BI tregojnë vizualizime dhe KPI nga të dhëna që janë në zyra dhe në cloud, duke dhënë një pamje të konsoliduar të gjithë biznesit pavarësisht nga vendndodhja e të dhënave. 

Ju mund të eksploroni të dhënat më thellë duke u thelluar në raportet e mëposhtëm, duke zbuluar skenare të reja, të cilat mund ti tërhiqni në grafikun fillestar për të monitoruar vazhdimisht performancën e tyre.

Platforma të ndërlidhura, app të lindura për lëvizje

Si shtesë e Web client, ka app të lindura në Windows, iOS dhe Android që i mbajnë përdoduesit e levizshëm të lidhur kudo me të dhënat e duhura, ngado që ndodhen.

power bi android ios mobile platforms

Raportet Mobile suporojnë grafikët e Power BI, raportet e SQL Server Reporting Services, si dhe faqet e Excel. 

Mobile apps ndihmojne përdoruesit të aksesojnë të dhënat që janë në zyra dhe në cloud, duke u lidhur me SQL Server Reporting Services si dhe me grafikët dhe raportet e Power BI nëpërmjet një experience nga një app i vetëm. 

Eksplorim intuitiv i të dhënave duke përdorur funksionalitetet e gatshme të çdo kërkese

Power BI thjeshton mënyrën se si njerëzit analizojnë të dhëna dhe krijojne prospekte, duke u dhënë atyre zgjidhjet më të mira të industrisë si funksionalitete të gatshme për çdo kërkesë. Kjo u ofron përdoruesve një mënyrë më të thjeshtë për të ndërvepruar me të dhënat, duke i lejuar ata të shkruajnë pyetje dhe pastaj të kenë përgjigje në fomën e vizualizimit live. Ka gjithashtu integrim me Cortana, i cili ju lejon të pyesni direkt me zë asistentin tuaj zanor.

Integrim i padukshëm me gjitha app nga Microsoft për biznesin

Integrohet me produktet dhe shërbimet cloud nga Microsoft, përfshirë Azure dhe Office 365. Power BI eshtë ndërtuar me të njëjtin përkushtim për përshkallëzim dhe gatishmëri që ka dhe Azure.Ky set mundësish eshtë dizenjuar që të ndihmoje organizatat për të marrë maksimumin nga të dhënat e tyre, pavarësisht vendndodhjes së tyre, – në zyra apo në cloud. 

Power BI është më i miri ndër zgjidhjet e tjera të Inteligjencës të Biznesit (Gartner, 2016)


Me Power BI...

 it professional  business analyst  End user
...profesionistët e IT mund: ...Analisti i BI ka mundësi të: ...the end user is empowered to
 • Të fokusohen asaj që duan me shumë – Të Dhënave, duke shpërndarë të dhëna cilësore dhe autoritare tek përdoruesit, analistët e biznesit dhe përpunuesit e të dhënave
 • Të plotësojnë nevojat në rritje të biznesit për të dhëna të përdorshme
 • Të harxhojne më pak kohë në mirëmbajtje infrastrukture apo zhvillime raportesh
 • Të fokusohen në rritjen e kerkesave për burime të dhënash në streaming dhe kohë reale
 • Të implementojnë qeverisjen e të dhënave dhe përcaktimin e niveleve të sigurisë për të dhënat në cloud si dhe ato të ruajtura lokalisht
 • lidhet me të dhëna autoritative me lehtësi dhe konfidencë
 • Eksplorojë të dhënat vizualisht
 • Lundrojë me shpejtësi të dhënat e optimizuara për performancë
 • Bashkojë të dhënat që vijnë nga burime të ndryshme, të krijojë modele të dhënash si dhe raporte interaktive
 • Ndajë lehtësisht modele të dhënash dhe raportesh me përdoruesit fundorë
 • Futen shpejt dhe të shikojne situatën menjeherë

 • Monitorojnë në kohë reale ato që i duhen më shumë, në një tabelë

 • Eksplorojnë dhe të përdorin bashkësi të dhënash të certifikuara për të gjetur përgjigje të menjëherëshme

 • Ndajnë raporte dhe grafikë me të tjerët

 • Jenë të lidhur kudo që ndodhen

 

Me Power BI, Microsoft po e shtrin përdorimin e analizës në më shumë përdorues se kurrë më parë.


Jepu jetë të dhënave të tua me Power BI!

powerbi trial
 

*Zgjidhni Delegated administration gjatë procesit të regjistrimit. Kjo na ndihmon ne tu ndihmojmë me set-up fillestar të Power BI.

**Ne ju sugjerojmë gjithashtu që të shkarkoni manualin e User management në mënyrë që të shtoni kolegë dhe të ndani grafikë dhe raporte me ata


Zbulo me shume

Shiko materialet shtese me poshte, ose vizito qendren tone te informacionit.