Biznesi juaj ne duart tuaja. Kudo dhe ne cdo kohe.

Intelligent Systems, se bashku me partnered e saj, ofron aplikacione internet dhe telefoni per kompani me nje numer te madh perfaqesuesish te shitjeve, shites telefonash dhe distributore; kompani, punetoret e te cilave kane te nevojshem aksesin ne kohe reale te data bazes se sistemit te ERP.


Dynamics Mobile - mobile solution for Microsoft Dynamics ERP

Dynamics Mobile (me pare I quajtur NAVmobile/AXmobile) eshte nje zgjidhje software per Microsoft Dynamics AX dhe sistemet NAV dhe ERP. Dynamics Mobile ofron akses te besueshem ne datat ERP ne cdo kohe, cdo vend, duke I lejuar te gjithe punetoret e telefonave dhe depove te punojne me shpejt dhe ne menyre me efikase dhe te sigurojne sherbim te klasit te pare ndaj klientit.

 • Akses I lehtesuar ne te dhenat e biznesit

Dynamics Mobile screenshot

Dynamics Mobile I jep punetoreve nje akses te thjeshte dhe te shpejte te te gjitha te dhenave te biznesit te ruajtura ne Microsoft Dynamics. Nepermjet kesaj zgjidhjeje, perdoruesit marrin informacionin e sakte ne momentin qe ju nevojitet dhe mund tju pergjigjen te gjithe kerkesave te klienteve menjehere.

 • Pershtatshmeria

Dynamics Mobile eshte nje aplikacion qe pershtatet lehtesisht dhe lejon modifikime te faqes se perdoruesit (UI), logjikes se biznesit, dative te ruajtura dhe te sinkronizuara, dhe printimit dhe raportimit te planeve.

 • Integrimi dhe automatizimi

Platforma e telefonave per zgjidhjen e biznesit nga Microsoft ofron te dhena nga sistemet ERP ne duart e punetoreve qe kane nevoje. Kjo zgjidhje lejon integrimin e plote midis pajisjeve telefonike dhe Microsoft Dynamics, duke perdorur nje platforme telefonike te besueshme ku te gjitha veshtiresite jan zgjidhur tashme – vendosja e software ne distance, konfigurimi dhe rinovimi, sinkronizimi I te dhenave, nje mjedis I nderlidhur, etj.

 • Experience e perdoruesve e bazuar ne rolet e tyre

Roli I punetoreve te telefonave tregon funksionalitetet e pajisjeve telefonike dhe datave te derguara ne cdo pajisje. Dynamics Mobile ofron shume mundesi per optimizimin dhe menaxhimin efektiv te proceseve te lidhura me Shitjet, dhe menaxhimin e inventorit dhe depove ne kompani.

 Dynamics Mobile iOS            Dynamics Mobile Android 


Para-shitjet dhe Shitjet

Dynamics Mobile lejon kompanite te automatizojne aktivitetet e shitjeve te tyre duke u ofruar shitesve nje menyre te re dhe te thjeshte per te ekzekutuar tasket e tyre te perditshme.

 • Regjistrohu dhe printo kerkesat dhe faturat
 • Akses I plote ne historine e klientit – shitjet, ofertat, kerkesat, te dhenat financiare, dhe te tjera
 • Regjistro kliente te rinj dhe vizita
 • Llogaritje komplekse e cmimit dhe uljes se cmimit sipas logjikes se biznesit Microsoft Dynamics

Menaxhim I depove dhe inventorit

Punetoret e depove automatizojne dhe optimizojne aktivitetet e tyre ditesore duke perdorur modelin funksional Mobile Warehouse. Eshte I bazuar ne teknologjine Mobile Live Data Link duke I lejuar pajisjet telefonike te konsumojne te dhena nga distance ne kohe reale nepermjet WiFi ose GRPS.

 • Marrja e te mirave ne nje sitem ne kohe reale, mbikeqyrja lehtesisht e stokut dhe sasive
 • Levizja e te mirave nga nje depo ne nje tjeter dhe automatikisht regjistrimi I levizjes ne sistemin ERP ne menyre te thjeshte dhe te shpejte
 • Vendosja e artikujve ne koshat dhe zonat e depove dhe regjistrimi automatic I vendndodhjes ne Microsoft Dynamics
 • Proces I optimizuar I ngarkimit te artikullit
 • Proces I mbikeqyrur dhe I optimizuar I dergeses 

Perfitimet e biznesit:

 • Akses ne kohe reale ne informacionin vital te biznesit
 • Ulja e kostos
 • Ulja ne minimum e gabimeve gjate futjes manuale te informacionit
 • Pergjigje e shpejte ndaj kerkesave te klienteve
 • Vendimmarrje me e mire
 • Rritje e kenaqesise se klienteve
 • Rritje e produktivitetit te punetoreve
 • Integrimi dhe organizimi sipas burimeve ekzistuese te IT
 • Teknologji komunikimi me Bluetooth, WiFi, dhe GPRS/3D
 • Nje vision per te ardhmen

Dynamics Mobile eshte zhvilluar nga Mobile Affairs. Intelligent Systems eshte partner dhe distributor ekskluziv I zgjidhjes se telefonave. Na kontaktoni per me shume informacion ose lexoni broshuren zyrtare Dynamics Mobile.

Dynamics Mobile iOS         Dynamics Mobile Android 


Pyetje?

Bisedoni tani ose na kontaktoni.


Zbulo me shume

Shiko materialin shtese me poshte ose vizito qendren tone te informacionit.