Eksploroni dhe bëni më shumë me Power BI

Microsoft Power BI është një zgjidhje analitike biznesi që ju ndihmon të prodhoni vizualizime dhe raporte të shpejta, ndërkohë që keni mundësinë t’i ndani ato me kolegët, në web dhe në pajisjet celulare. Power BI” ju ndihmon të përdorni të dhëna nga qindra burime të mbështetura në ambiente dhe të bazuara në cloud: 

 • Dynamics 365 dhe Dynamics 365 Business Central 
 • Azure SQL DB 
 • Excel 
 • SharePoint
 • …dhe shumë të tjera

Integrimi i orientuar me produktet e Microsoft 365 synon të thjeshtojë ndërtimin e raporteve bashkëpunuese dhe ndarjen e grupeve të të dhënave, raporteve, duke ofruar modelime të gjera dhe analiza në kohë reale për projektet e grupit, divizionet ose të gjithë korporatën. 

Power BI Desktop

Konvertoni te dhenat ne njohuri me Power BI Desktop

Lidhuni me te dhenat tuaja, kurdohere qe:

 • Akesosoni te dhenat nga qindra burimet e konfirmuara te ruajtura lokalisht apo ne Cloud.
 •  Rikuperoni ore te tera te dites tuaj duke perdorur eksperiencen e vete-sherbimit Power Query me te cilen jane te familjarizuar miliona perdorues.
 • Ofroni analiza te avancuar me njohurite qe keni per Microsoft 365.
 • Thelloni njohurite mbi te dhenat tuaj me ndihmen e analizave te Interligjences Artificiale.
 • Krijoni raportime mbreselenese me vizualizime interactive te te dhenave.

Perpunoni dhe mbroni te dhenat me Power BI Service

Publikoni raporte dhe tabela, bashkepunoni me ekipin tuaj, dhe ndani njohurite si brenda ashtu edhe jashte organizatures me partnered:

 • Merni te dhena ne kohe reale nga raportet e ndertuara ne forme tabelash dhe vizualizimesh.
 • Merrni pergjigjet qe ju duhen shpejt duke perdorur aftesite qe keni sot; ne rast se jeni me komod te perdorni mjete te tjera BI, Excel, apo Azure.
 • Ndihmoni ne parandalimin e humbjes se te dhenave me kontroll te qenderzuar, mbrojtje te dhenash me role specifike dhe siguri ne nivel rrjeshtity.
Power BI Collaborate
Power BI mobile

Aksesoni njohurite nga kudo me Power BI Mobile

Shikoni te dhenat me te perditesuara te biznesit duke qene ne levizje me aplikacionin “Power BI Mobile”, dhe percaktoni njoftime te personalizuara mbi ndryshimet apo progresin, ne menyre qe te veproni sa me shpejt.

 • Shikoni “LIVE” tabelat dhe reported ne pajisjet inteligjente te levizshme me vizualizime te shpjeta dhe te rrjedhshme, te cilat pershpejtojne kohen per informim.
 • Shkembeni raporte dhe tabela “LIVE” direkt nga aplikacioni per te mbajtur te axhornuar te gjithe ekipin tuaj.
 • Merrni njoftime te personalizuara ne forme mesazhi ne pajisjen tuaj dhe perdorni lidhjen (Link) per te aksesuar direct nga ekrani.

Ju duhet të shikoni se si funksionojnë mjetet e Power BI?

Shihni shembuj të paketave të gatshme “Power BI” të zhvilluara nga ekipi i Intelligent Systems për Shitjet, Blerjet, Magazinat, të Arkëtueshmet, të Pagueshmet.

power bi logo

Perfitimet

Analizoni dhe ngrini raporte te shkelqyer

Lidhurni me te dhenat tuaja me thjeshtesi dhe jetesojini ato “LIVE” ne tabela dhe raporte.

Integroni vizualizimet ne faqen tuaj te internetit

Ndihmoni klientet te aksesojne te dhenat qe ju duhen per te marre vendime.

Mbani te dhenat te perditesuara automatikisht

Sigurohuni qe te dhenat tuaja jane te perditesuara ne menyre automatike, rifreskim te shtesave, mbikqyrje dhe siguri te plote.

Aksesoni publikimin nga kudo

Fuqizoni vendimarresit duke ju mundesuar shikueshmeri nga kudo, kurdo. Ne menyre te sigurt aksesoni dhe dhe shikoni “LIVE” tabelat dhe raportet e Power BI nga cdo pajisje me aplikacionet vetjake.

Pricing

Power BI Premium per user

Starts from€ 18.70$ 20.00
 • Big data analytics, cloud and on-prem reporting
 • Advanced administration and deployment controls
 • Dedicated cloud compute and storage resources
 • Allows any user to consume content

We help them transform their business

Sport_Depot_logo
HomeDynamix_logo
huvepharma-logo
zona
tmt
logo
SAMI M
BTB
baker-tilly-logo-carrousel