Përmbledhje

Platforma Dynamics Mobile siguron qasje të besueshme në të dhënat ERP në çdo kohë, në çdo vend, duke lejuar punonjësit që punojnë në më shumë se një vend dhe magazinave të punojnë më shpejt, në mënyrë më efektive dhe të sigurojnë një shërbim klienti të klasit të parë. Aplikacionet Dynamics Mobile përdorin teknologji të përparuar që riprodhon dhe forcon të gjithë logjikën e biznesit nga Microsoft Dynamics në smartphone-ë, tablet-e, pajisje portative, distinktivë dhe pajisjet e tjera të lëvizshme. Në këtë mënyrë mund të kryhen të gjitha veprimet pavarësisht nga statusi i lidhjes së përdoruesit.

Dynamics Mobile apps screenshots

Çfarë bën platforma Dynamics Mobile ?

  • Lidh aplikacionet e pajisjeve të lëvizshme me sistemin ERP të kompanisë pa pasur nevojën të mbështetet në lidhjen e Internetit
  • Punon me linjën e produktit ERP të Microsoft Dynamics
  • Mbështet si metodat e vendosjes në serverat e kompanisë po ashtu edhe ato në cloud
  • Vjen me aplikacione programesh software specifike të zhvilluara për pajisjet iOS, Android dhe Windows 10

Të gjitha aplikacionet Dynamics Mobile janë shumë të personalizueshme, në rast se kompania juaj po kërkon një zgjidhje specifike për nevojat e tyre. Mësoni më shumë rreth aplikacioneve duke klikuar në aplikacionin e dëshiruar gati për përdorim më poshtë.

Aplikacionet gati për përdorim Dynamics Mobile

Shitje me Makina

Përmirësoni dërgesat dhe shpërndarjen me Dynamics Mobile Van-Sales.

Mësoni më shumë

Mallra

Përdorni pajisjet e lëvizshme për të marrë informacione nga fusha e organizuar në sondazhe të dobishme me Dynamics Mobile Merchandise.

Mësoni më shumë

Flota

Monitoroni dhe kontrolloni flotën tuaj në terren në kohë reale me Dynamics Mobile Fleet.

Mësoni më shumë

Magazina

Përmirësoni aktivitetet e inventarit dhe menaxhimit të magazinave me Dynamics Mobile Warehouse.

Mësoni më shumë

Miratimet

Përdorni dokumentet e miratimit të proceseve të punës jashtë ambienteve të punës me Dynamics Mobile Approvals.

Mësoni më shumë

Përfitimet

Akses i thjeshtë në të dhënat e biznesit

Dynamics Mobile u jep punonjësve telefonik akses të thjeeshtë dhe të shpejtë në të gjitha të dhënat e biznesit të ruajtura në Microsoft Dynamics.

Integrimi dhe automatizimi

Integrimi i plotë midis pajisjeve dhe Microsoft Dynamics, duke përdorur një platformë të besueshme ku të gjitha sfidat teknike janë zgjidhur.

Përshtatshmëria

Aplikacionet Dynamics Mobile janë mjaft të adaptueshme dhe lejojnë përshtatjen e ndërfaqes së përdoruesit, logjikës së biznesit, të dhënave të ruajtura dhe sinkronizuara, printimin dhe raportimin e faqosjeve dhe më shumë më tepër.

Eksperiencë e Përdoruesve (UX) bazuar në rolet e tyre

Roli i punonjësit telefonik përcakton funksionalitetet e pajisjes së lëvizshme dhe të dhënat e dërguara në secilën pajisje.

Ne i ndihmojmë ata të transformojnë biznesin e tyre

Burimet

Mësoni më shumë rreth zgjidhjes që ne ofrojmë duke shkarkuar burimet tona.