Çfarë është Microsoft Dynamics AX?

Microsoft Dynamics AX – i njohur deri se fundmi si Аxapta – është një zgjidhje e klasit të larte biznesit të dizajnuara për kompanitë e mesme dhe të mëdha, korporatat, dhe strukturat holding. Pjese e zgjidhjeve ERP i zhvilluar nga gjigandi i software Microsoft, Microsoft Dynamics AX eshte nje system informacioni i integruar per menaxhimin ne teresi te biznesit per proceset e prodhimit, planifikimit, menaxhimit te zinxhirit te furnizimit, menaxhimit te shitjeve, menaxhimit dhe kontrollit financiar, menaxhimit te marredhenieve me klientet, business intelligence, etj.

Zgjidhja ERP unifikon njerezit, rrjedhjen e informacionit, dhe proceset pavaresisht vendndodhjes se tyre ne bote dhe lehteson marredheniet tuaja te biznesit me klientet, partnered, dhe organizatat e tjera. Pas implementimit, sistemi lejon zgjerim duke shtuar funksionalitete te reja per t’ju pershtatur nevojave specifike te biznesit tuaj.

Biznesi qe punon per ju

Oportunitet biznesi te palimituara

Microsoft Dynamics АХ mbulon te gjitha aspektet dhe aktivitet e biznesit te korporates.

https://www.isystems.al/content/uploads/manufacturing-machinery.svg

Prodhim

Planifikim i materialeve dhe kapaciteteve; Menaxhim i burimeve; Skedula pune dhe planifikim sekuencial; Konfigurim prodhimi.

https://www.isystems.al/content/uploads/transport-logistics.svg

Menaxhim i Zinxhirit të Furnizimit

Menaxhim inventari; Menaxhim i maganizave ne disa vendndodhje; Marreveshje tregtare; Planifikim shperndarje; Menaxhim i cilesise.

https://www.isystems.al/content/uploads/apps-5.svg

Menaxhim i Projekteve

Faturim dhe kontabilizim I projekteve; Kontroll i kostove te projektit; Ndarja ne nenprojekte; Integrim me Microsoft Project.

https://www.isystems.al/content/uploads/deliveries.svg

Furnizime dhe Dërgesa

Dergesa direkte dhe indirekte; Porosi per dergesa; Menaxhim i marredhenieve me furnitorin; Portal vete-sherbimi per furnitore.

https://www.isystems.al/content/uploads/finances.svg

Menaxhim Financiar

Libri i Madh; Te pagueshme dhe te arketueshme; Menaxhim i bankave; Kontroll buxhetor; Menaxhim i perputhshmerise.

https://www.isystems.al/content/uploads/hr.svg

Menaxhim i Burimeve Njerëzore

Menaxhim dhe organizim i forces punetore; Rekrutim; Zhvillim, trajnim, dhe menaxhim i performances; Portal vete-sherbimi per punonjesit; Menaxhim i shpenzimeve.

https://www.isystems.al/content/uploads/apps-1.svg

Shitje dhe Marketing

Automatizimi i shitjeve dhe marketingut; Menaxhim i klienteve potencial dhe oportuniteteve te shitjes; Menaxhim i shitjeve; Konektor me Microsoft Dynamics CRM.

https://www.isystems.al/content/uploads/iSystems-_service-support.svg

Menaxhim i Shërbimeve

Porosi dhe kontrata sherbimi; Telefonata sherbimi dhe alokim i porosive; Menaxhimi i riparimeve.

Vendosja e çmimeve

Për listën e çmimeve të Microsoft Dynamics ax (tani Dynamics 365), ju lutemi të klikoni më poshtë:

Ne i ndihmojmë ata të transformojnë biznesin e tyre

Logo_PS_RGB_cropped-e1449492127991
b_6cc02cf69370269627f8a8262d9a294c
huvepharma-logo
Carrefour
Diethelm-Keller-Group-Logo1
KFC
LC waikiki
shega trans-logo