Çfarë është Microsoft Dynamics NAV?

Microsoft Dynamics NAV – njohur si NAVISION – eshte zgjidhje e integruar ERP (Enterprise Resource Planning) zhvilluar nga lideri i sistemeve kompjuteri per bzinesin Microsoft. Microsoft Dynamics NAV eshte nje nga sistemet e biznesit me popullore ne bote, i perdorur ne me shume se 120,000+ kompani te industrive te ndryshme ne me shume se 165 shtete.

Shume mundesi te reja

Do te plotesoje edhe nevojat me specifike te biznesit

Nepermjete funksionaliteteve te shumta dhe settings te thjeshta dhe te shpejta conform nevojave te klientit,
Microsoft Dynamics NAV siguron mundesi per performance edhe me eficente te punonjesit.

https://www.isystems.al/content/uploads/finances.svg

Administrimi Financiar

Administrim eficente i kontabilitetit, inventareve dhe flukseve te parese; Kontroll i aktiveve fikse; Procesim i te arketueshmeve; Operim me disa monedha, vendndodhje, entitete dhe kompani.

https://www.isystems.al/content/uploads/manufacturing-machinery.svg

Prodhimi

Permiresim i planifikimi te porosive dhe dergesave; Qendro i afte dhe i gatshem per t’ju pergjigjur shpejt kerkesave te klientit.

https://www.isystems.al/content/uploads/transport-logistics.svg

Administrimi i Zinxhirit të Furnizimit

Pergatitja e proceseve te pershtatura per aprovimet; Menaxhim i inventarit; Permireso kohen e reagimit; Kerko oportunitete tregu te reja; Puno ne menyre me efektive me partneret.

https://www.isystems.al/content/uploads/apps-1.svg

Shitje dhe Marketing

Menaxhim i klienteve dhe te dhenave mbi shitjet; Krijim dhe menaxhim I fushatave te marketingut; Organzimin i pergjtihshem i sherbimeve per klientin; Menaxhim i kontratave dhe marreveshjeve.

https://www.isystems.al/content/uploads/apps-5.svg

Menaxhim Projekteve

Pergatitja e buxheteve duke marre parasysh kostot e burimeve; Faturim automatik; Ndjekje e perdorimit dhe kostos se burimeve; Planifikim i mundesive.

https://www.isystems.al/content/uploads/iSystems-_service-support.svg

Menaxhim i Shërbimeve

Menaxhim i telefonatave dhe pyetjeve te klientit; Ndjekja e porosive te mirembajtjes; Alokimi i burimeve; Krijimi i raporteve; Menaxhim i aktiveve.

https://www.isystems.al/content/uploads/hr.svg

Menaxhim i Burimeve Njerëzore

Menaxhim i te dhenave mbi punonjesit; Ndjekja e mungesave; Pergatitja e raporteve.

https://www.isystems.al/content/uploads/analyses.svg

Analiza

Menaxho buxhetets; Konsolidim i raporteve; Gjetja e lidhjes midis te dhenave; Permiresim i bashkepunimit midis punonjesve.

Microsoft Dynamics NAV per industrine tuaj

Fleksibiliteti i sistemit Microsoft Dynamics NAV lejon pershtatje te lehte me nevojat e cdo industrie. Pervec kesaj, ne kemi zhvilluar add-on te specializuar per te mbuluar proceset e cdo biznesi te industrise te tjera:

Dynamics NAV industries

Vendosja e çmimeve

Për listën e çmimeve të Microsoft Dynamics NAV (tani Dynamics 365 Business Central), ju lutemi të klikoni më poshtë:

Ne i ndihmojmë ata të transformojnë biznesin e tyre

Layer 2
Layer 4
Sport_Depot_logo
dedon-logo
atlas copko
tiger-tech-logo
FRA_02
logo-drager1
LC waikiki
b-braun-logo