Përmbledhje

Kompanitë e ndërtimit dhe menaxhimit të projekteve e dinë që çdo projekt kalon në ndryshime dinamike. Nga menaxhimi i ofertës fillestare deri te buxhetimi dhe ndjekja e ekzekutimit të projektit, një sasi e madhe të dhënash shpërndahet në software-e të ndryshme. Është e vështirë të menaxhohet dhe ka nevojë të vazhdueshme për aktualizim. Kjo çon në efikasitet më të ulët dhe kontroll të ndërlikuar të kostos.

Oferta Jonë

Intelligent Systems prezanton Dynamics 365 for Construction: një zgjidhje software e specializuar për kompanitë e ndërtimit dhe menaxhimit të projekteve. Ajo ofron instrumente fleksibël dhe metoda të menaxhimit të projektit përgjatë gjithë ciklit: tenderimin e projektit, planifikimin, ekzekutimin dhe menaxhimin. Kjo mundëson një shpërndarje dhe menaxhim më efektiv të kohës, makinerive, burimeve dhe punonjësve.

Dynamics Facility - Microsoft App 

specialized-construction-project-scaled

project bidding

Tenderimi Projektit

planning

Planifikimi

Execution

Ekzekutimi

Management

Menaxhimi

Nga hapi i parë, Dynamics 365 for Construction kryen llogaritjet për ju: bazuar në kostot standarde dhe analizat, ky software llogarit se cili duhet të jetë propozimi juaj i kostos. Zgjidhja mund të jetë plotësisht e integruar me paketën Microsoft. Kjo ju lejon të importoni faturën e sasisë direkt nga Excel. Dynamics 365 for Construction automatizon përgatitjen e tenderit tuaj sipas llogaritjeve standarde ose të brendshme, duke ju ndihmuar të bëni kërkesën e duhur që nga fillimi. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, ju mund të krahasoni faturën e sasisë dhe kostot tuaja në kohë reale në çdo moment më vonë në projekt.

Pavarësisht nëse punoni me nënkontraktorë ose ekipet tuaja të ndërtimit, buxheti juaj operativ në Dynamics 365 for Construction është plotësisht i personalizuar për nevojat tuaja. Kontabiliteti, llogaritja e kostos dhe operacionet e tjera financiare janë plotësisht të automatizuara. Me funksionalitetin për blerjen automatike të materialit të kërkuar, ju lehtësisht mund të blini ose transferoni materiale nga magazina në vendin e ndërtimit, në përputhje me faturën e sasisë. Integrimi me Microsoft Project ju lejon të importoni programin tuaj kohor, por ju gjithashtu mund të bëni një të tillë në vetë zgjidhjen. Me Dynamics 365 for Construction, ju mund të menaxhoni dhe të ndiqni si punët ashtu edhe makineritë në projektet tuaja aktuale.

Automatizimi i kontabilitetit dhe financave, ndjekja e secilit aspekt të projekteve tuaja dhe opsioni për të rishikuar programin dhe buxhetin tuaj në çdo kohë ju lejon të jeni fleksibël kur bëhet fjalë për vendimmarrjen dhe menaxhimin e projektit. Për më tepër, sistemi ju lejon të ngarkoni të dhëna në lëvizje, duke lejuar menaxherët e projektit të përditësojnë informacionin nga vendet e ndërtimit në kohë reale. Menaxhimi i fluksit monetar në dalje ose hyrje është më i thjeshtë, ndërsa ndjekja e makinerive, punonjësve dhe materialeve ju ndihmon të kontrolloni procesin e plotë. Ju mund t’i caktoni detyra nënkontraktorëve, sipas faturës së sasisë. Më pas, nënkontraktorët mund t’ju faturojnë juve ose ju mund ta faturoni investitorin automatikisht.
Dynamics 365 for Construction ju lejon të menaxhoni dhe të ndiqni të gjitha aktivitetet automatikisht: menaxhimin e kontratës me investitorët dhe nënkontraktorët, të gjurmoni burimet tuaja dhe ekipet ose ato që i përkasin nënkontraktorëve, të analizoni KPI-të (Treguesit Kyç të Performancës) dhe të prodhoni fatura. Sistemi garanton përputhjen me procedurat e kompanisë dhe politikat e cilësisë. Përmes integrimit me Kontabilitetin, Prokurimet, Burimet Njerëzore dhe Menaxhimin e Magazinave, kompania merr një përmbledhje të plotë të secilit projekt. Kështu, mund të përmirësohet performanca e saj.

Dynamics 365 for Construction ju ndihmon gjithashtu të menaxhoni projektet tuaja edhe pas përfundimit të tyre. Mirëmbajtja dhe rinovimi janë dy komponentë të pazëvendësueshëm të menaxhimit. Zgjidhja jonë e bën të lehtë ndjekjen nëse ndonjë nga fasadat tuaja ka nevojë për kryerje riparimesh, pavarësisht nëse ato janë brenda garancisë apo jo.
Me Dynamics 365 for Construction ju mund të ndiqni dhe menaxhoni shitjet dhe qiratë e pronave tuaja, duke përmirësuar më tej rezultatet financiare të kompanisë suaj.

Industry benefits

Kontroll më i mirë financiar

Ndiqni rezultatet tuaja financiare bazuar në projekte të ndryshme, nën-projekte, departamente dhe të tjera më shumë. Thjeshtoni faturimin e projektit dhe kontrolloni shpenzimet tuaja.

Raportim i optimizuar

Përfitoni raporte për burimet që do përdoren – materiale, punë, mekanizim dhe shërbime sipas fazave të punës ose projekteve të veçanta të ndërtimit.

Vendimmarrje e shpejtë

Përfitoni akses të shpejtë në të dhënat thelbësore financiare dhe të kontabilitetit, si dhe analiza dhe raporte të specializuara, në mënyrë që të merrni vendime më të mira.

Menaxhimi i përmirësuar i projektit

Automatizoni menaxhimin dhe ndjekjen e të gjitha aktiviteteve nga fillimi i projektit deri në fund të tij. Zgjidhja ju ndihmon të menaxhoni kontratat tuaja me investitorët dhe nënkontraktorët.

Në më pak se një vit pasi filluam projektin e implementimit, një pjesë e madhe e rezultateve të pritura janë gati. Kjo arritje nuk do të kishte qënë e mundur pa partnerët e duhur të biznesit dhe mjetet software.
female icon

Valentin Kanazirev

Menaxher, MARKAN Sh.p.k.


Ne i ndihmojmë ata të transformojnë biznesin e tyre

Logo_PS_RGB_cropped-e1449492127991
Hydrostab_logo
lindner-logo_rgb_72dpi--de_en
markan_logo
logo-gp-new