Dinamikat e tregut nxisin modele të reja biznesi

Lulëzimi i konkurrencës dhe pasiguria ekonomike, zinxhiri i furnizimit me rritje të kohëzgjatjes së prodhimit dhe tregu i ngushtë i punës pritet të drejtojnë industrinë e Inxhinierisë dhe Ndërtimit drejt modeleve të reja të biznesit.

Qëndroni të përditësuar,

inovoni

Kompanitë e ndërtimit po përdorin teknologjitë dixhitale për të zgjeruar mundësitë e biznesit dhe për të rritur fitimet duke ulur kostot në afat të gjatë dhe duke përmirësuar ekzekutimin e projektit.

Mbuloni ekzekutimin e

projektit nga fillimi në fund

Agile Project Management siguron një menaxhim të qetë të çdo faze të projektit dhe gjurmimin e llojeve të ndryshme të kontratave me investitorët dhe nënkontraktorët.

4Construction është ZgjidhjajuajeMenaxhimittë Projektittë Biznesit

specialized-construction-project-scaled

Si një sipërmarrës ju drejtoni disa projekte ndërtimi dhe duhet të jeni të vetëdijshëm për gjendjen e tyre, flukset e parave dhe afatet.

4Construction, i zhvilluar nga ekipi Intelligent Systems, është një zgjidhje e specializuar ERP e krijuar për kompanitë e mesme dhe të mëdha në sektorët e ndërtimit dhe menaxhimit të projekteve.

Bazuar në versionin më të fundit të Microsoft Dynamics 365, programi konsolidon të gjitha operacionet e biznesit dhe ofron një përmbledhje të plotë të projekteve, ofertave, makinerive, personelit dhe burimeve.

4Construction është një zgjidhje fleksibël për t’ju ndihmuar të përcaktoni informacionin për burimet materiale, burimet njerëzore, makineritë, nënkontraktimet dhe shpenzimet në mënyrë të ndarë.

4Construction kërkon të paktën 20 përdorues.

Ne ofrojmë funksionalitete që lidhen me fushat e mëposhtme: infrastrukturë, ndërtim dhe industri.

The solution is certified and available in Microsoft AppSource.

Mësonimë shumë rrethtij

4Construction ERP

Proceset

Offering

Oferta

Gjeni një partner të besueshëm

Bëni një ofertë gjithëpërfshirëse për klientin tuaj me zgjidhjen tonë që do të jetë një mbështetje në çdo hap të realizimit të projektit.

Contract_Management

Menaxhimi i kontratës

Monitoroni dhe gjurmoni punën tuaj

Ruani dokumentet që lidhen me biznesin e ndërtimit, duke përfshirë kontratat ndërmjet ndërtuesit dhe investitorit, si dhe me palët e treta për shërbime dhe artikuj gjithashtu.

https://www.isystems.al/content/uploads/Project_Execution.svg

Ekzekutimi i projektit

Innovate to enhance efficiency

Mbani të gjitha informacionet e rëndësishme në një platformë dhe siguroni një ndërfaqe miqësore për përdoruesit me mjete të dobishme menaxhimi.

https://www.isystems.al/content/uploads/Procurement.svg

Kontraktime

Planifikoni investimet dhe krijoni buxhete

Menaxhoni procesin hap pas hapi dhe mbuloni të gjitha fazat e tij nga identifikimi i nevojës për produkt dhe shërbim deri në prokurimin e tij.

https://www.isystems.al/content/uploads/Inventory.svg

Inventari

Menaxhoni burimet

Menaxhoni dhe gjurmoni në kohë reale materialet dhe artikujt tuaj në magazinë përmes moduleve të menaxhimit të inventarit dhe magazinës.

Accounting

Kontabiliteti

Futni, ndiqni dhe analizoni të dhënat

Rishikoni dhe menaxhoni në çdo kohë pasqyrën tuaj të fitimit dhe humbjes, deklaratat e bilancit të klientit dhe shitësit, akrualet dhe shumë të tjera.

Benefitet e Industrisë

Kontroll më i mirë financiar

Ndiqni rezultatet tuaja financiare bazuar në projekte të ndryshme, nën-projekte, departamente dhe të tjera më shumë. Thjeshtoni faturimin e projektit dhe kontrolloni shpenzimet tuaja.

Raportim i optimizuar

Përfitoni raporte për burimet që do përdoren – materiale, punë, mekanizim dhe shërbime sipas fazave të punës ose projekteve të veçanta të ndërtimit.

Vendimmarrje e shpejtë

Përfitoni akses të shpejtë në të dhënat thelbësore financiare dhe të kontabilitetit, si dhe analiza dhe raporte të specializuara, në mënyrë që të merrni vendime më të mira.

Menaxhimi i përmirësuar i projektit

Automatizoni menaxhimin dhe ndjekjen e të gjitha aktiviteteve nga fillimi i projektit deri në fund të tij. Zgjidhja ju ndihmon të menaxhoni kontratat tuaja me investitorët dhe nënkontraktorët.

Në më pak se një vit pasi filluam projektin e implementimit, një pjesë e madhe e rezultateve të pritura janë gati. Kjo arritje nuk do të kishte qënë e mundur pa partnerët e duhur të biznesit dhe mjetet software.

Valentin Kanazirev

Menaxher, MARKAN Sh.p.k.


Ne i ndihmojmë ata të transformojnë biznesin e tyre

Logo_PS_RGB_cropped-e1449492127991
Hydrostab_logo
lindner-logo_rgb_72dpi--de_en
markan_logo
logo-gp-new